Watykan-USA: wymiana informacji fiskalnych

Stolica Apostolska podpisała kolejną umowę o wymianie informacji fiskalnych. Tym razem drugą stroną są Stany Zjednoczone.

Podpisanie stosownego dokumentu miało szczególnie uroczysty charakter i wziął w nim udział abp Paul Gallagher.

Szef watykańskiej dyplomacji podkreślił historyczny charakter tego wydarzenia, jako że była to pierwsza formalna umowa międzyrządowa między USA a Państwem Watykańskim. Co więcej, dotyczy ona walki z unikaniem płacenia podatków, które jest niczym innym, jak okradaniem państwa i ludzi ubogich, co wielokrotnie podkreślał Ojciec Święty.

Abp Gallagher przypomniał ponadto nauczanie Kościoła o obywatelskim obowiązku przyczyniania się do dobra wspólnego. Zaznaczył przy tym, że podpisana dziś umowa wpisuje się w proces dostosowywania watykańskiego systemu finansowego do międzynarodowych standardów praworządności, przejrzystości i etyki.

Te same aspekty dzisiejszego aktu podkreślił ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Kenneth F. Hackett. Stwierdził, że walka z uchylaniem się od płacenia podatków stanowi bardzo pilne zadanie, w które jego kraj jest mocno zaangażowany. „Ze wszystkich środków, które należałoby podjąć, by zlikwidować ubóstwo na świecie, położenie kresu unikaniu podatków byłoby być może najskuteczniejszym z nich” – stwierdził amerykański dyplomata.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama