Świadectwo Ewangelii i braterska współpraca

Do autentycznego i odważnego głoszenia Chrystusa na wzór pierwszych ewangelizatorów wezwał Papież Kościół w Gabonie.

Obchodzi on właśnie 170. rocznicę ewangelizacji. Ojciec Święty przyjął na audiencji episkopat tego afrykańskiego kraju, który przybył z wizytą ad limina Apostolorum.

W swym przesłaniu Papież położył nacisk na konieczność budowania prawdziwej jedności i braterskiej współpracy w Kościele Gabonu. Przypomniał, że jest on „rodziną Bożą”, i co za tym idzie, nie może ulegać jakimkolwiek wpływom plemiennym czy etnicznym, które stoją w sprzeczności do Ewangelii. Franciszek przypomniał o wielkim zaangażowaniu świeckich w działalność duszpasterską, zachęcając do lepszej formacji nie tylko lokalnego duchowieństwa, ale i laikatu. Przestrzegł przed iluzją pogoni jedynie za dobrami tego świata oraz wskazał na konieczność ochrony życia i większej troski o rodzinę. Podkreślił, że w tych kwestiach trzeba odważnie zabierać głos. Przypomniał zarazem, że ewangelizacja oznacza wychodzenie na nowe peryferie, których także w społeczeństwie Gabonu nie brakuje. Z uznaniem wyraził się o zaangażowaniu Kościoła w budowanie dobra wspólnego i tworzenia społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, czego wyrazem, jak podkreślił, był m.in. narodowy dzień modlitwy w intencji ojczyzny. W tym kontekście Papież Franciszek wspomniał też o znaczeniu powstania w stołecznym Libreville centrum dialogu międzyreligijnego i studiów nad katolicką nauką społeczną.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama