Spotkanie z Jezusem w Eucharystii ma być źródłem nadziei

Ojciec Święty do Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych ma pomóc wiernym wszystkich kontynentów w coraz lepszym rozumieniu wartości i znaczenia Eucharystii w naszym życiu. Przypomniał o tym Papież uczestnikom jego sesji plenarnej. Przygotowuje on obecnie 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w styczniu 2016 r. w Cebu na Filipinach.

„Temat najbliższego Kongresu Eucharystycznego jest bardzo znaczący: «Chrystus pośród was – nadzieja chwały» (Kol 1, 27). Ukazuje on w pełnym świetle związek między Eucharystią, misją i nadzieją chrześcijańską – stwierdził Franciszek. – Dziś na świecie brakuje nadziei. Dlatego ludzkość ma potrzebę słuchania orędzia naszej nadziei w Jezusie Chrystusie. Kościół głosi to orędzie z odnowionym zapałem, stosując nowe metody i nowe sposoby wyrazu. W duchu «nowej ewangelizacji» niesie to orędzie wszystkim, a szczególnie tym, którzy – chociaż ochrzczeni – oddalili się od Kościoła i żyją bez odniesienia do życia chrześcijańskiego”.

Ojciec Święty wskazał, że Kongres Eucharystyczny na Filipinach będzie okazją do odkrycia wiary jako źródło Łaski. Ta zaś wnosi radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne i społeczne.

„Spotkanie z Jezusem w Eucharystii będzie źródłem nadziei dla świata, jeżeli – przemienieni mocą Ducha Świętego na obraz Tego, kogo w niej spotykamy – podejmiemy misję przemieniania świata, dając pełnię życia, które sami otrzymaliśmy i którego doświadczyliśmy. Będziemy wtedy nieśli nadzieję, przebaczenie, uzdrowienie i miłość tym wszystkim, którzy ich potrzebują, a zwłaszcza ubogim, wydziedziczonym i uciśnionym, podzielając ich życie i dążenia oraz idąc z nimi na poszukiwanie autentycznego ludzkiego życia w Chrystusie Jezusie” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama