Papieska zachęta do wysiłków na rzecz pokoju

Na wspólnej audiencji Papież Franciszek przyjął przebywających w Rzymie z wizytą ad limina Apostolorum biskupów z Demokratycznej Republiki Konga. W czasie spotkania Papież tradycyjnie już nie wygłosił przygotowanego wcześniej przemówienia, lecz przekazał je hierarchom na piśmie.

Ojciec Święty podkreśla w nim z wielką radością, że tamtejszy Kościół znajduje się w fazie pełnego wzrostu, a katolickie wspólnoty przeżywają rozkwit. Imponujące liczby nie powinny jednak przysłonić istoty, którą jest „pełne i bezgraniczne przylgnięcie do Boga objawionego w Jezusie Chrystusie”.

Wiele diecezji w Kongu obchodziło niedawno stulecie utworzenia, co potwierdza, że jest to historycznie Kościół młody. Ale jest to także Kościół pełen dzieci i młodzieży, narażonych jednak na wiele pokus i niepewności, a często także nie mających możliwości kontynuowania nauki czy znalezienia pracy. Papież dzieli z nimi ich bóle, radości i nadzieje. „Myślę z lękiem zwłaszcza o dzieciach i młodzieży zwerbowanych siłą do zbrojnych bojówek i zmuszanych do zabijania swych rodaków” – napisał Franciszek.

Papież zwrócił kongijskim biskupom uwagę także na konieczność poszukiwania jeszcze skuteczniejszych środków do walki z przemocą, nierównościami i podziałami etnicznymi. Wskazał również na kwestie rodziny i dotykający ją kryzys. Przypomniał w tym kontekście fragment swego przesłania na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju, w którym zwraca uwagę, że „w obliczu rozpadu rodziny, spowodowanego w szczególności przez wojny i ubóstwo, niezbędne jest promowanie i wspieranie wszystkich inicjatyw mających na celu wzmocnienie rodziny, która jest źródłem wszelkiego braterstwa, fundamentu i pierwszej drogi do pokoju”.

Papież przekonuje hierarchów, by nie ustawali w działaniach na rzecz przywrócenia pokoju w tym kraju. „Zachęcam was do pracy bez wytchnienia, by ustanowić sprawiedliwy i trwały pokój poprzez duszpasterski dialog oraz pojednanie między różnymi grupami społecznymi, wspieranie procesu rozbrojenia, jak też promowanie skutecznej współpracy z innymi wyznaniami religijnymi”.

W duchu solidarności Ojciec Święty zwraca także uwagę na pogłębianie ducha solidarności i dzielenia się, a również zacieśniania współpracy z wszystkimi zaangażowanymi w dialog społeczny, zwłaszcza w dziedzinach edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. „Wzywam was do podsuwania wskazówek i rozwiązań celem wspierania społeczeństwa opartego na poszanowaniu godności osoby. W tym zakresie skupienie uwagi na biednych i potrzebujących, takich jak osoby starsze, chore czy niepełnosprawne, powinno być przedmiotem odpowiednich działań duszpasterskich, stale podlegających ewaluacji” – podkreślił Franciszek.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama