Franciszek: Nigdy wojny! Nigdy więcej wojny!

Nigdy wojny! Nigdy więcej wojny! - z tym dramatycznym apelem o pokój na świecie zwrócił się Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy "Anioł Pański" w Watykanie. Orędzie o zakończenie przemocy papież skierował szczególnie do krajów Bliskiego Wschodu, Iraku i Ukrainy.

Ojciec święty nawiązał do przypadającej jutro 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, która spowodowała miliony ofiar i ogromne zniszczenia. Przypomniał słowa papieża Benedykta XV, który nazwał ten konflikt "bezsensowną rzezią". "Pamiętając to tragiczne wydarzenie apeluję, by nie powtarzać błędów z przeszłości, ale pamiętać i uczyć się z historii, dając pierwszeństwo pokojowi przez cierpliwy i odważny dialog" - powiedział Franciszek, apelując o zakończenie przemocy na Bliskim Wschodzie, w Iraku i na Ukrainie.

Papież prosił, aby łączyć się z nim w modlitwie, aby Bóg udzielił tym narodom i tym, którzy sprawują władzę, mądrości i siły potrzebnych do kontynuowania drogi pokoju, aby dążyli do dialogu i negocjacji z mocą pojednania. "W centrum każdej decyzji nie należy stawiać osobistych interesów, ale dobro wspólne i szacunek dla każdego człowieka. Pamiętajmy, że wszystko się traci poprzez wojnę i niczego się nie traci poprzez pokój! Bracia i siostry: Nigdy wojny! Nigdy więcej wojny!

Szczególną troskę papież wyraził wobec dzieci, którym wojna zabiera godność i przyszłość.

Oto tekst wypowiedzi ojca świętego:

Drodzy bracia i siostry,

Jutro przypada setna rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej, która pociągnęła za sobą miliony ofiar i ogromne zniszczenia. Konflikt ten, który papież Benedykt XV określił jako „niepotrzebną rzeź”, po czterech długich latach zamienił się w pokój, który okazał się bardzo kruchy. Jutro będzie dzień żałoby dla upamiętnienia tego dramatu.

Wspominając to tragiczne wydarzenie, wyrażam życzenie, aby nie powtórzyły się już błędy przeszłości, ale aby wyciągnięto lekcje z historii, sprawiając, że coraz bardziej będą przeważały racje pokoju za pośrednictwem cierpliwego i odważnego dialogu.

W sposób szczególny myśl moja biegnie dzisiaj do trzech obszarów kryzysowych: bliskowschodniego, irackiego i ukraińskiego. Proszę was, abyście nadal włączali się w moją modlitwę, aby Pan udzielił ludziom i władzom tych terenów mądrości i sił niezbędnych do zdecydowanego kroczenia naprzód drogą pokoju, stawiając czoła wszelkim atakom słownym za pomocą wytrwałości dialogu i rokowań oraz siły pojednania. Niech w centrum każdej decyzji leżą nie interesy prywatne, ale dobro wspólne i poszanowanie każdej osoby. Pamiętajmy, że wszystko traci się przez wojnę i niczego nie traci się z powodu pokoju! Bracia i siostry: nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny! Myślę zwłaszcza o dzieciach - zabitych, rannych, okaleczonych, osieroconych. Proszę was o to z całego serca: zatrzymajcie się, zatrzymajcie się, proszę!

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama