Czy Kościół może zwolnić katechetę?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie hiszpańskiego katechety, któremu władze kościelne odebrały misję kanoniczną, a więc prawo nauczania religii w imieniu Kościoła.

Skarżący się nauczyciel publicznej szkoły średniej, który jest byłym księdzem katolickim, wypowiadał się przeciw celibatowi. Jego zdaniem, odebranie mu za to prawa nauczania religii - a w konsekwencji: utrata etatu -  naruszyło jego osobistą autonomię, na straży której stoi Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Trybunał odrzucił tę argumentacje. Uznał, że katecheta nauczający w imieniu Kościoła jest zobowiązany do lojalności względem Niego. A jeśli narusza ten obowiązek, to Kościół może odebrać mu prawo nauczania w Jego imieniu.

Orzeczenie, wydane przez najszerszy możliwy skład trybunału, Wielką Izbę, zapadło minimalną większością głosów 9:8.

Dość groteskowo brzmiące zdanie odrębne zgłosił rosyjski sędzia Dmitrij Diedow. Skrytykował ideę księżowskiego celibatu, powołując się przy tym na  powieść pt. „Ptaki ciernistych krzewów”, znaną w Polsce głównie dzięki ekranizacji, a także na „Dzwonnika z Notre Dame” Victora Hugo.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg