Katolicy i anglikanie dialogowali o homoseksualizmie

Trwa, choć nie bez przeszkód, lokalny dialog katolików i anglikanów w Stanach Zjednoczonych. Opublikowano właśnie kolejny dokument wieńczący prowadzone od 2008 r. rozmowy na temat eklezjologii i moralnego rozeznania.

Dialogowi przyświecało hasło: w poszukiwaniu wspólnego świadectwa moralnego. Zajęto się w nim między innymi kontrowersyjną kwestią związków homoseksualnych. Potwierdzono istotne różnice w podejściu obu wyznań do tej kwestii. Wyłożono katolickie nauczanie o moralności seksualnej i przedstawiono ewolucję poglądów na ten temat w Kościele episkopalnym. Przyznano, że choć Kościół ten zezwala na śluby jednopłciowe, to jednak również wśród amerykańskich anglikanów budzi to żywe kontrowersje. Postulowana w dialogu jedność obu wyznań sprowadziła się w tym przypadku do bardzo ogólnikowych deklaracji o potrzebie okazania naszym działaniem wsparcia osobom homoseksualnym oraz o powszechnym powołaniu do świętości.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama