Christos Anesti! - Alethos Anesti

Regina coeli - Poniedziałek Wielkanocny 2014

Publikujemy pełen tekst dzisiejszych papieskich rozważań: 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,

Dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! "Christos Anesti! - Alethòs Anesti", "Chrystus zmartwychwstał ! - Prawdziwie zmartwychwstał". W tym tygodniu możemy nadal wymieniać pozdrowienie paschalne, tak jak byłby to jeden dzień. Jest to wielki dzień, który Pan uczynił.

Dominującym uczuciem, które jest widoczne w ewangelicznych opisach zmartwychwstania to radość pełna zdumienia; a w liturgii przeżywamy na nowo stan ducha uczniów z powodu wieści, którą przyniosły kobiety: Jezus zmartwychwstał !

Pozwólmy, aby to doświadczenie, wyrażone w Ewangelii wryło się także w nasze serca i ukazywało się w naszym życiu. Pozwólmy, aby radosne zdumienie Niedzieli Wielkanocnej rozprzestrzeniało się w myślach, spojrzeniach, postawach, gestach i słowach ... Ale to nie jest makijaż! Pochodzi z wewnątrz, z serca zanurzonego w źródle tej radości, jak serce Marii Magdaleny, która płakała z powodu utraty swego Pana i nie mogła uwierzyć własnym oczom widząc, że On zmartwychwstał. Ten, kto tego doświadczył, staje się świadkiem zmartwychwstania, ponieważ w pewnym sensie, to on sam zmartwychwstał, ona sama zmartwychwstała. Wówczas zdolny jest, by nieść „promień” światła Zmartwychwstałego w różne ludzkie sytuacje: w te szczęśliwe, czyniąc je piękniejszymi i chroniąc je od egoizmu oraz w sytuacje bolesne, przynosząc spokój i nadzieję.

Warto, abyśmy w tym tygodniu pomyśleli o radości Maryi, Matki Jezusa. Tak, jak Jej cierpienie dotykało jej wnętrza, że aż przenikało Jej duszę, tak też Jej radość była wewnętrzna i głęboka i mogli z niej czerpać uczniowie. Przeszedłszy przez doświadczenie śmierci i zmartwychwstania swojego Syna, przeżywając je w wierze, jako najwyższy wyraz miłości Boga, serce Maryi stało się źródłem pokoju, pocieszenia, nadziei, miłosierdzia. Wszystkie prerogatywy naszej Matki stąd pochodzą, z Jej udziału w wydarzeniu paschalnym Jezusa. Umarła wraz z Nim, wraz z Nim powstała z martwych. Od piątku do niedzielnego poranka nie utraciła nadziei: kontemplowaliśmy Ją jako Matkę Bolesną, ale równocześnie jako Matkę pełną nadziei. Dlatego jest Ona Matką wszystkich uczniów, Matką Kościoła.

Prośmy Ją, milczącego świadka śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, aby nas wprowadziła w radość paschalna. Uczynimy to teraz poprzez odmówienie „Regina Caeli”, która w okresie wielkanocnym zastępuje modlitwę „Anioł Pański”.

Królowo nieba, wesel się, alleluja!
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!
Módl się za nami do Boga, alleluja!

W: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!
O: Bo zmartwychstwał Pan prawdziwie, alleluja!

Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kieruję serdeczne pozdrowienie do was wszystkich, drodzy pielgrzymi, którzy przybyliście z Włoch oraz z różnych krajów, aby wziąć udział w tym spotkaniu modlitewnym. Każdemu życzę spędzenia w radości i pokoju ducha tego Poniedziałku Wielkanocnego, który przedłuża radość Zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkim życzę dobrych Świąt Zmartwychwstania, smacznego obiadu!

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama