Konkurs Biblijny na półmetku

Dziś młodzi ze szkół ponadgimnazjalnych przystępują do kolejnych eliminacji w ramach XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Są to reprezentanci ponad 1400 szkół z całego kraju, wyłonieni z prawie 30.000 wszystkich uczestników pierwszego etapu, który odbył się w połowie marca br. Na najlepszych czekają indeksy na uczelnie wyższe i zagraniczne pielgrzymki.

Odbywające się w całej Polsce etapy diecezjalne Konkursu Biblijnego, składają się z dwóch zasadniczych części, pisemnej oraz ustnej. W pierwszej, wszyscy uczestnicy spotkają się z testem składającym się z pytań wyboru oraz takich, w których będzie wymagane pisemne odniesienie się do postawionego problemu z zakresu Ksiąg Królewskich (1 i 2) i Ewangelii wg św. Marka. Na tej podstawie, wyłania się 7 najlepszych uczestników, którzy przechodzą do kolejnej części eliminacji. W drugim etapie, na podstawie ustnych odpowiedzi, komisje wyłaniają troje zwycięzców z każdej diecezji, którzy awansują do finału Konkursu.

Za przeprowadzenie etapów diecezjalnych, odpowiadają koordynatorzy delegowani przez organizatora - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Ich troską jest nie tylko sprawne wykonanie pracy związanej z eliminacjami, ale także stworzenie takiej przestrzeni (na miarę możliwości i uwarunkowań miejsc), w której młodzi będą mieli szansę przekonania się, że formuła konkursowa stanowi tylko pretekst organizatorów do pokazania im, jak wspaniałą rzeczą jest poznanie i zawierzenie Słowu Chrystusa. Służą temu msze święte i nabożeństwa Bożego Słowa oraz spotkania z ludźmi, którzy swoim życiem dają świadectwo podobne do tego, jakie składa w Evangelii Gaudium papież Franciszek, który zapewnia że „(…) to nie jest to samo: poznać Jezusa lub nie znać Go; że to nie jest to samo: kroczyć z Nim lub kroczyć po omacku; że to nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego Słowo; że to nie jest to samo: raczej móc Go kontemplować, adorować, móc spocząć w Nim, niż nie móc tego czynić”. Wielu młodych do tego Konkursu przyciągają atrakcyjne nagrody, ale naszym ostatecznym celem jest ukazanie im źródła innej, pełniejszej radości – płynącej właśnie z Ewangelii, podkreślają organizatorzy.

Nad merytoryczną stroną Konkursu, na każdym jego poziomie, czuwa specjalnie powołana komisja złożona z doświadczonych biblistów. Jej pracom przewodzi ks. dr Mirosław Jasiński, związany naukowo z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przyznaje on, że uczestnicy Konkursu stanowią ogromną rzeszę młodych, fantastycznych ludzi, którzy często wystawiając się na cynizm i przytyki rówieśników, idą z Biblią do swoich środowisk życia – szkół, klubów, czytają ją w środkach komunikacji, dając tym  świadectwo wobec wszystkich, których spotykają na swoich drogach – zauważa duchowny. Ewangelia Św. Marka przyrównuje Słowo zasiane w sercu człowieka do nasienia, które posiane, samo rośnie, nawet jeśli rolnik śpi (por. Mk 4, 26 – 29). Podobną refleksją dzieli się ks. Jasiński, obserwujący od kilku lat młodych biorących udział w tym dziele: Jestem przekonany, że ta młodzież ma zapłodnione umysły i serca myślą Bożą. Z tego muszą być owoce. Wiem to, bo kiedyś sam zawierzyłem Ewangelii. Tak jak deszcz, który padając odnosi swój skutek, tak samo Boże Słowo, zapadając w sercach młodych, musi zaowocować – tłumaczy. Podobne zapewnienie daje nam papież Franciszek, który w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium przekonuje, że Słowo zawiera w sobie potencjał, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ono jest skuteczne na swój sposób, w bardzo różnych formach, wykraczających poza ludzkie przewidywania i łamie nasze schematy – pisze Ojciec Święty.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbędzie się w dn. 2-3 czerwca 2014 w Niepokalanowie. Poprzedzi go VII Spotkanie Młodych z Biblią w Częstochowie (13-14 maja 2014), stanowiące duchowe i merytoryczne przygotowanie finalistów do czerwcowych zmagań, w których nagrodami są indeksy na wiele interesujących kierunków studiów, ufundowanych przez 10 uczelni wyższych w Polsce. Zwycięzcy udadzą się także z pielgrzymką do Ziemi Świętej i do Rzymu, ufundowaną przez biuro podroży Novum Travel, które obok firmy Grupa Inco S.A. jest fundatorem nagród głównych w Konkursie.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama