Papieskie spotkanie ze wspólnotą Villa Nazareth

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty zszedł do Auli Błogosławieństw, gdzie czekała na niego wspólnota Villa Nazareth. Byli to studenci mieszkający w rzymskim kolegium uniwersyteckim o tej nazwie oraz członkowie stowarzyszenia, które się nim opiekuje.

Wzięli oni udział w Eucharystii, którą sprawowali m.in. kard. Achille Silvestrini oraz abp Claudio Maria Celli. Obaj watykańscy hierarchowie zasiadają w kierownictwie dwóch fundacji stanowiących zaplecze całego projektu noszącego nazwę Villa Nazareth.

Chodzi o inicjatywę, której pomysłodawcą był tuż po drugiej wojnie światowej prał. Domenico Tardini, ówczesny watykański podsekretarz, a później kardynał sekretarz stanu. W ten sposób powstało kościelne centrum formacji akademickiej i zawodowej, mające powiązania ze Stolicą Apostolską. Jest ono zarazem uznawane przez włoskie ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Ośrodek jest rodzajem akademika. Zarazem pomaga studentom, szczególnie pochodzącym z uboższych rodzin, w odbyciu studiów, zdobywaniu stopni naukowych i przygotowaniu zawodowym. Przy nim działają wspomniane wcześniej fundacje (Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth i Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus) oraz stowarzyszenie noszące imię Domenico Tardiniego.

Papież Franciszek podziękował zebranym za gorące przyjęcie, a osobno sędziwemu kardynałowi Achille Silvestriniemu. Emerytowany prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich był niegdyś sekretarzem założyciela Villa Nazareth, a w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej brał udział m.in. w konferencji helsińskiej. Ojciec Święty podziękował mu za ideowy wkład w obronę godności człowieka oraz za zasługi w dziedzinie odkrywania młodych talentów w ramach kierowanego przez siebie projektu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama