Prawo do sprzeciwu

O klauzuli sumienia dyskutują na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim lekarze, etycy i prawnicy.

– Niewierność własnym przekonaniom jest sprzeniewierzeniem się samemu sobie. Wierność samemu sobie stanowi warunek tożsamości oraz szacunku wobec siebie – mówił otwierając konferencję „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne” ks. prof. Andrzej Szostek. Sympozjum odbywa się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. O tym, jakie czynności mogą budzić wątpliwości lekarza-katolika, mówił ks. dr Waldemar Głusiec z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podał przykład pięciu praktyk – wspomaganej prokreacji, antykoncepcji hormonalnej, aborcji, badań prenatalnych i eutanazji.

Referaty nie dotykają jedynie kwestii religijnych. W konferencji biorą udział także lekarze-praktycy, m.in. interniści, ginekolodzy i genetycy. Imprezę współorganizuje Katedra Prawa
Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" Oddział w Lublinie i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Podczas sympozjum słyszalny jest także głos farmaceutów, którym polskie prawo odbiera możliwość powoływania się na klauzulę sumienia. – Aptekarz sprowadzany jest do roli sprzedawcy produktu farmaceutycznego. Tymczasem jego zadanie znacznie przekracza element komercyjny, wymaga zrozumienia problemów osoby. Prawo do klauzuli sumienia przyczyniłoby się do wzmocnienia pozycji farmaceutów i przyczyniło do poszerzenia ich niezależności jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego – mówił prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Grzegorz Kucharewicz.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg