Prymas Polski w Brazylii

Prymas Polski przebywa z wizytą duszpasterską wśród Polonii brazylijskiej. Duchowy opiekun polskiej emigracji przybył do Brazylii na zaproszenie rektora tamtejszej Polskiej Misji Katolickiej.

Abp Józef Kowalczyk spotyka się ze wspólnotami polonijnymi brazylijskich metropolii, a także z tymi, które są obecne w głębi tego gościnnego kraju. W przeszłości dał on wielu tysiącom Polaków perspektywę życia w wolności i możliwość zdobycia codziennego chleba.

Głównym celem przybycia abp. Józefa Kowalczyka do Polonii brazylijskiej było przewodniczenie uroczystościom związanym z 60-leciem Polskiej Misji Katolickiej. W uroczystej Mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem Prymasa Polski w Kurytybie uczestniczyli: miejscowy arcybiskup Moacyr Vitt, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki, prowincjał tego zgromadzenia w Brazylii ks. Kazimierz Długosz i kilku duszpasterzy polonijnych.

W kontekście zarysu historii Polskiej Misji Katolickiej, protektor duchowy Polonii powiedział, że „społeczność polonijna w Brazylii wykazuje aktywność etniczną i nie zapomina o polskich korzeniach”. To obudzenie polskości związane jest z wyborem Jana Pawła II. Kult polskiego Papieża rozszerza się coraz bardziej już nie tylko wśród Polonii, ale także u Brazylijczyków. „Jako prymas Polski i duchowy opiekun polskiej emigracji pragnę na ręce ks. Ryszarda Głowackiego, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, złożyć szczere wyrazy uznania i podziękowania za wasz wkład w duszpasterstwo emigracyjne” – dziękował abp Kowalczyk.

Prymas Polski wyraził radość z faktu przebudzenia się ducha polskiego wśród potomków polskich osadników. „Z tego miejsca pragnę zatem podziękować wszystkim osobom i organizacjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wpisania w brazylijską mozaikę etniczną naszej polskiej obecności wraz z jej różnorodnymi przejawami” – mówił abp Kowalczyk.

W swojej refleksji metropolita gnieźnieński nawiązał również do 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zaznaczył, liczne pokolenia naszych rodaków przekonały się o tym, jak bardzo trzeba cenić wolność Ojczyzny. Podkreślił on wartość miłości do Ojczyzny, która wyraża się w miłości i modlitwie, a także „we współodpowiedzialności nas wszystkich za obecny i przyszły kształt Polski. Każdy z nas, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o bezpieczeństwo, siłę, rozwój oraz o mądre, trwałe i odpowiedzialne zagospodarowanie daru wolności w Polsce, naszej Matce” – podkreślił prymas.

Abp Kowalczyk pod koniec uroczystej Eucharystii wręczył rektorowi Polskiej Misji Katolickiej Medal Prymasowski „Za zasługi dla Kościoła i Narodu”.

Dzisiaj prymas Polski spotka się w parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie z polskimi misjonarzami, którzy w różnych regionach Brazylii pełnią z oddaniem posługę duszpasterską, charytatywną i społeczną. Jutro abp Kowalczyk złoży wizytę kurtuazyjną w Konsulacie Generalnym, gdzie spotka się z konsulem Markiem Makowskim i z ambasadorem Andrzejem Marią Braitlerem, który na to spotkanie przybędzie specjalnie ze stolicy Brazylii. Prymas Polski uda się także do narodowego sanktuarium maryjnego w Aparecidzie. Protektor Polonii zakończy swoją wizytę duszpasterską spotkaniem z Polonią w Rio de Janeiro, skąd odleci do Rzymu.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg