Rabin u prymasa Polski

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich spotkał się 13 sierpnia prywatnie z abp. Józefem Kowalczykiem Prymasem Polski.

Jednym z poruszanych tematów był ubój rytualny. Prymas zaznaczył, że nie jest rolą hierarchów Kościoła katolickiego ingerowanie w kwestie stanowienia prawa w państwie demokratycznym. Jednocześnie podkreślił, że podziela troskę społeczności żydowskiej w kwestii realizowania podstawowych wolności wyznania, takich jak prawo do uboju, gwarantowane Gminom w ustawie z 1997 roku.

Wszystkie wyznania, których funkcjonowanie w Państwie Polskim oparte jest na ustawie dwustronnej, na zasadach podobnych do konkordatu, w świetle polskiej Konstytucji powinny być w taki sam sposób respektowane i szanowane. Abp Kowalczyk wyraził stanowisko, że brak konsekwencji ustawodawcy powinien być wspólną troską wszystkich wyznań zamieszkujących Rzeczpospolitą.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama