Wody!

O zapewnienie do 2030 r. powszechnego dostępu do wody oraz godnych warunków sanitarnych również najuboższym i żyjącym na marginesie społeczeństwa zaapelowała do wspólnot religijnych, rządów i organizacji międzynarodowych Światowa Rada Kościołów.

Stanowisko w tej sprawie wypracowało 40 duchownych, teologów, naukowców i działaczy podczas konsultacji zorganizowanych w Berlinie przez Ekumeniczną Sieć Wodną, jedną z agend Światowej Rady Kościołów. W dokumencie zatytułowanym „Bóg wiedzie nas do życia w obfitości i pokoju poprzez sprawiedliwe gospodarowanie wodą” światowa organizacja ekumeniczna stwierdza, że Kościół winien inspirować tworzenie wspólnej wizji uczciwego zarządzania zasobami wodnymi. Zachęca też, by rządy i organizacje międzynarodowe umieściły dostęp do wody w swoich programach działania na następne lata.

„Woda jest dobrem publicznym, nie może więc być przedmiotem prawa własności tam, gdzie to prawo mogłoby być do nadużywane. Zawłaszczanie zasobów wodnych przez prywatne firmy, które ignorują prawa mieszkańców, a także przyszłych pokoleń, jest absolutnie nie do przyjęcia z punktu widzenia praw człowieka” – powiedziała w czasie spotkania w Berlinie Maria Francisca Ize-Charrin z organizacji Water Lex. Również przedstawiciele ONZ, w tym specjalny sprawozdawca ds. prawa człowieka do wody Virgnia Roaf zaprezentowali ten problem w kontekście milenijnych celów rozwoju.

Po spotkaniu w Berlinie planowana jest kolejna tura ekumenicznych konsultacji w Busan w Korei Południowej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama