Prawosławni wołają o wolność

Do wolności religijnej i dialogu z innymi wyznaniami wezwał Rosyjski Kościół Prawosławny. W wydanym wczoraj dokumencie Świętego Synodu, który obradował w Moskwie z okazji 1025. rocznicy Chrztu Rusi Kijowskiej RKP deklaruje gotowość niesienia świadectwa o Chrystusie do krajów, w których panuje wolność religijna, jak i do społeczeństw jej pozbawionych.

W krajach zamieszkałych przez wyznawców rosyjskiego prawosławia ojcowie Synodu proponują pośrednią formę świadectwa ewangelicznego poprzez wyrażanie stanowiska prawosławnego w różnych sferach życia społecznego i kulturalnego tych krajów. Może ono polegać na uczestnictwie przedstawicieli Kościoła w działalności kulturalnej, w dyskusjach dotyczących problemów społecznych, świadczeniu o Chrystusie poprzez dzieła miłosierdzia.

Autorzy dokumentu podkreślają dążenie Kościoła do wolności religijnej, miłości i szacunku swoich wiernych wobec drugiego człowieka, niezależnie od jego poglądów. W tym kontekście naturalnym jest dialog i współpraca z wyznawcami innych wyznań chrześcijańskich, za wyjątkiem kiedy, jak czytamy w dokumencie, „nasi partnerzy odstępują od wiecznych i niezmiennych norm, zawartych w Piśmie św. Wtedy dialog traci sens i nie jest kontynuowany”.

Wyliczając zachodzące we współczesnym świecie procesy takie jak globalizacja, rozwarstwienie społeczne, masowe migracje wymuszane często przemocą, aktami terroru, przejawami etnicznych i międzywyznaniowych konfliktów, autorzy dokumentu wskazują na konieczność świadectwa o możliwości pojednania między ludźmi różnych narodowości, religii, grup społecznych, w różnym wieku jako zasadnicze punkty treści wypełniającej prawosławną działalność misyjną.

Ojcowie Synodu deklarują, że Rosyjski Kościół Prawosławny nie będzie prowadził działalności misyjnej na terenach, jak je określa, kanonicznych należących do innych prawosławnych Kościołów lokalnych. Jednak nie wyrzeka się głoszenia Ewangelii i sprawowania liturgii w językach narodowych, przygotowywania duchowieństwa spośród mieszkańców danego państwa, grupy społecznej. Stosując zasadę kościelnej recepcji kultury danego narodu poprzez głoszenie Ewangelii, wcielanie prawosławnych idei wpływać będzie na miejscową kulturę i obyczaje.

Autorzy dokumentu Świętego Synodu, podkreślają konieczność prowadzenia kompleksowego przygotowywania misjonarzy do pracy misyjnej oraz systematycznej katechizacji w parafiach, która będzie prowadzić wiernych do dojrzałej wiary.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama