Rola świeckich w życiu Kościoła

O roli laikatu w życiu Kościoła w Rosji obraduje od wtorku 21 maja pod Moskwą ponad stu kapłanów, zakonników i świeckich z katolickiej archidiecezji moskiewskiej Matki Bożej. III Archidiecezjalnej Konferencji Duszpasterskiej przewodniczy miejscowy ordynariusz abp Paolo Pezzi.

Abp Paolo Pezzi wskazał na różnorodność ludzkiego doświadczenia zawartego w tym szerokim obszarze geograficznym, jaki obejmuje moskiewska archidiecezja. Jednocześnie stwierdził, że nie przeszkadza to jedności, przeciwnie, wzbogaca wspólnotę Kościoła lokalnego. W swym wystąpieniu podkreślił znaczenie Soboru Watykańskiego II, który określił rolę świeckich „nie jako klientów Kościoła, ale jako pełnoprawnych jego członków”. Ordynariusz archidiecezji Matki Bożej powiedział, że Kościół współczesny wezwany jest do odważnego kroku naprzód w dziele ewangelizacji i na tym etapie musi zwrócić się do świeckich i wspomagać ich w tej misji. Jego zdaniem „Kościół jako kochająca Matka wychowuje dorosłych świeckich do bycia odpowiedzialnymi chrześcijanami, budując w ten sposób cywilizację miłości”.

Obecny na konferencji współpracownik Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ks. Aleksander Wasiutin przekazał pozdrowienia od swojego szefa metropolity Hilariona Ałfiejewa i oznajmił, że rozważany na konferencji problem nie jest obcy rosyjskiemu prawosławiu. Budził jego zainteresowanie już na soborze lokalnym w latach 1917-1918 i pozostaje aktualny do dziś.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ, ROSJA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg