Maryja uczy, co znaczy przyjąć nowość Boga

A teraz, w świetle Wielkanocy, które jest owocem Ducha Świętego, zwracamy wspólnie do Matki Pana.

Maryja Panna uczy nas, co to znaczy żyć w Duchu Świętym i co znaczy przyjąć nowość Boga w naszym życiu - powiedział papież Franciszek w krótkim rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Regina caeli”. Odmówił ją z wiernymi uczestniczącymi w Mszy św. na placu św. Piotra, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania 44 osobom z całego świata.

Oto słowa papieża:

Zanim zakończymy tę celebrę eucharystyczną, chciałbym zawierzyć Matce Bożej bierzmowanych i was wszystkich. Maryja Panna uczy nas, co to znaczy żyć w Duchu Świętym i co znaczy przyjąć nowość Boga w naszym życiu. Poczęła Ona Jezusa za sprawą Ducha Świętego i każdy chrześcijanin, każdy z nas jest wezwany do przyjęcia Słowa Bożego, by przyjąć Jezusa do swego wnętrza, a potem zanieść Go wszystkim. Maryja przyzywała Ducha Świętego wraz z apostołami w Wieczerniku. Także i my, za każdym razem, kiedy gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy podtrzymywani duchową obecnością Matki Jezusa, abyśmy otrzymali dar Ducha Świętego i mieli moc do dawania świadectwa o Jezusie zmartwychwstałym. Słowa te kieruję szczególnie do was, którzy otrzymaliście dzisiaj sakrament bierzmowania: niech Maryja pomaga wam, byście bacznie słuchali tego, czego żąda od was Pan, i abyście żyli i podążali zawsze zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego.

Chciałby także objąć serdecznym pozdrowieniem wszystkich obecnych pielgrzymów przybyłych z tak wielu krajów. Szczególnie pozdrawiam młodych, przygotowujących się do bierzmowania, dużą grupę prowadzoną przez Siostry Miłosierdzia, wiernych z niektórych parafii polskich oraz z Bisignano, jak również Katholische Akademische Verbindung Capitolina.

W tym momencie chciałbym wznieść modlitwę za wiele ofiar tragicznego zawalenia się fabryki w Bangladeszu. Pragnę wyrazić moją solidarność i najgłębsze współczucie rodzinom opłakującym swoich bliskich i z głębi serca kieruję stanowczy apel, aby zawsze chroniono godność i bezpieczeństwo pracownika.

A teraz, w świetle Wielkanocy, które jest owocem Ducha Świętego, zwracamy wspólnie do Matki Pana.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg