Kościoły europejskie o prawach człowieka

O prawach człowieka w perspektywie teologicznej i prawnej dyskutowało 60 przedstawicieli Konferencji Kościołów Europejskich (KEK).

Problem poruszono podczas seminarium zorganizowanego w Helsinkach przez Komisję KEK ds. Kościoła i Społeczeństwa, Kościoły luterański i prawosławny w Finlandii oraz Fińską Radę Ekumeniczną. Do Konferencji należą protestanckie, prawosławne, anglikańskie i starokatolickie Kościoły naszego kontynentu.

W grupach roboczych omówiono takie aktualne kwestie, jak prawa człowieka a jego godność czy instrumentalizacja i upolitycznienie tych praw. Uwzględniono kontekst kryzysu gospodarczego i jego społecznych skutków. Uczestnicy spotkania w Helsinkach dyskutowali także o wyzwaniach stojących przed Kościołami Europy w zakresie promowania i obrony praw człowieka na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Odnieśli się też do opublikowanego przez KEK w ub. r. raportu o zaangażowaniu chrześcijan różnych wyznań w działania na rzecz praw człowieka.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama