To cierpienie musi się skończyć

Wspólne oświadczenie Kościołów chrześcijańskich w sprawie migrantów.

„Każdego dnia w naszych parafiach i wspólnotach jesteśmy świadkami, jak wadliwy system sprzyja rozdzielaniu rodzin, wyzyskowi, nadużyciom i zgonom migrantów. To cierpienie musi się skończyć” – czytamy we wspólnym oświadczeniu amerykańskich zwierzchników różnych wyznań chrześcijańskich. Dokument jest owocem dorocznego spotkania organizacji „Chrześcijańskie Kościoły w USA Razem” (Christian Churches Together in the U.S.A.). Przedstawiciele katolików, protestantów i prawosławnych dyskutowali w Austin w stanie Texas o potrzebie reform ustawodawstwa dotyczącego migrantów w Stanach Zjednoczonych.

W czasie spotkania poruszono kilka kluczowych problemów z tego obszaru, w tym kwestie obywatelstwa dla 11 mln ludzi przebywających w USA nielegalnie, ochrony integralności granic, prawa do azylu, statusu uchodźcy oraz międzynarodowej polityki migracyjnej. Rozmawiano też o priorytecie łączenia rodzin migrantów i konieczności zapewnienia im ochrony, również prawnej. W przygotowaniu końcowego dokumentu brali udział specjaliści z zakresu prawa i polityki migracyjnej współpracujący z Kościołami biorącymi udział w spotkaniu. Oświadczenie skierowane jest do wszystkich, którym chcieliby poprawić los migrantów w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy spotkania w Austin przekażą je m.in. członkom Kongresu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama