Nowy sekretarz generalny COMECE. Zastąpi Polaka

Nowy sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) przejął obowiązki. Wybrany w listopadzie ub.r. 61-letni ks. Patrick Daly zastąpił Polaka, prałata Piotra Mazurkiewicza, który pełnił tę funkcję w latach 2008-2012.

Pochodzący z Irlandii ks. Daly, zanim w 1991 r. został kapłanem, pracował w Komisji Europejskiej jako tłumacz. Był członkiem komisji ds. międzynarodowych konferencji episkopatu Anglii i Walii, a w latach 1992-2002 współpracował z tamtejszymi biskupami - delegatami w COMECE. Od 1999 r. był jednocześnie proboszczem w Wolverhampton, w diecezji Birmingham.

20 lutego w Brukseli odbędzie się pierwsza konferencja prasowa nowego sekretarza generalnego COMECE.

Od ponad 30 lat COMECE towarzyszy procesowi integracji europejskiej i przedstawia własne refleksje na ten temat. Jest partnerem dialogu dla instytucji Unii Europejskiej. Sekretariat Komisji śledzi i analizuje aktualną politykę UE i jej prawodawstwo, dotyczące m.in. badań naukowych, zdrowia i innych dziedzin ważnych dla bioetyki.

COMECE powstała 3 marca 1980 r. Należą do niej episkopaty krajów członkowskich UE, zaś starająca się o członkostwo w Unii Chorwacja ma status obserwatora. Wcześniej, w latach 1976-1980 jej poprzednikiem była Europejska Katolicka Informacyjna Służba Duszpasterska - SIPECA. Trwające w latach 70. dyskusje na temat utworzenia platformy łączącej konferencje biskupów i Wspólnotę Europejska zaowocowały utworzeniem w 1979 r. COMECE, na krótko przed pierwszymi bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Od 1970 r. przy Wspólnocie Europejskiej jest akredytowany nuncjusz apostolski, który do 1999 r. był jednocześnie przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Królestwie Belgii. Nuncjusz apostolski uczestniczy od 1980 r. we wszystkich sesjach plenarnych i posiedzeniach komitetu wykonawczego. Na posiedzenia COMECE są też zapraszani delegaci Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.

COMECE utrzymuje regularne kontakty z utworzoną w 1971 r. Radą Konferencji Biskupów Europy (CCEE) mającą siedzibę w szwajcarskim Sankt Gallen i prowadzi z nią ścisłą współpracę przede wszystkim w dziedzinie duszpasterskiej. Przedstawiciel CCEE, łączącej wszystkie episkopaty Europy, zawsze uczestniczy w posiedzeniach COMECE i na odwrót. Jedną z takich wspólnych inicjatyw są konferencje przewodniczących episkopatów Europy Południowo-Wschodniej. COMECE utrzymuje też bliskie kontakty z Radą Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM), z Sympozjum Konferencji Biskupów Afryki (SECAM) oraz z Amerykańską Konferencją Biskupów (USCCB).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama