COMECE: Unia przekracza swe kompetencje

Biskupi przypominają treść traktatu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z głosowaniem przez Parlament Europejski raportu na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych.

„Działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Obowiązki Państw Członkowskich obejmują zarządzanie usługami zdrowotnymi i opieką medyczną, jak również podział przeznaczonych na nie zasobów”. Ten fragment art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przypomina dzisiaj 22 października Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE.

Ma to związek z głosowaniem przez Parlament Europejski raportu na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Jako, że zawierają one również aborcję, COMECE przypomina Unii, że zgodnie z Traktatem nie posiada ona kompetencji, by zabierać głos w tych kwestiach. Wydaje się, że głosowanie na ten temat na forum Europarlamentu może wprowadzić obywateli Unii w błąd.

COMECE przypomina ponadto, że w niektórych krajach Unii aborcja jest nielegalna. Poza kwestią godności człowieka i przekonaniem, że prawo do życia jest absolutne, przerwanie ciąży jest tam zakazane także przez prawo. Unia Europejska powinna więc to respektować i nie wywierać presji decyzjami, które nie leżą w jej kompetencji. Obywatele wspólnoty nie powinni być w ten sposób wprowadzani w błąd. Tuż przed zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu mają oni raczej prawo otrzymać zapewnienie, że instytucje europejskie nie wykraczają poza wyznaczone im przez prawo ramy.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg