Posoborowe prawo do przejrzenia

„Kodeks – reforma postulowana przez Sobór”. Taki tytuł miała konferencja zorganizowana w Watykanie z okazji 30-lecia promulgowania przez Jana Pawła II Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Jednodniowe sympozjum współorganizowała Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych. Jej przewodniczący kard. Francesco Coccopalmerio mówił o pracach nad nowym kodeksem. W konferencji uczestniczył bp Tadeusz Pieronek, który wyjaśnia, że posoborowy kodeks był ważnym novum, ponieważ nie naśladował prawa cywilnego, lecz starał się przełożyć na język prawniczy i pastoralny sformułowania teologiczne Vaticanum II. Jednak po trzech dekadach i ten wysiłek trzeba poddać rewizji.

„Kodeks z 1983 r. był próbą przetransponowania na język prawny Soboru Watykańskiego II – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Pieronek. – Wiele rewelacji znajduje się w tym dokumencie, przede wszystkim wizja Kościoła, jako wspólnoty Ludu Bożego. To podłoże teologiczne, pastoralne trzeba było jakoś zmieścić w kodeksie, i to w miarę się udało. A częściowo się nie udało. Np. cała sprawa prawa karnego, które właściwie zniknęło w kodeksie z 1983 r. Już dziś mówi się o tym, że kodeks potrzebuje nowej reformy, bo znów przez te 30 lat świat tak się zmienił poprzez migracje, poprzez ułatwione kontakty, że pewne przepisy już się przedawniły. Mówimy: Ecclesia semper reformanda, i kodeks też jest takim narzędziem porządku prawnego w Kościele, który ciągle ulega zmianie. A czasem trzeba zrobić większy krok i to w większym zakresie” – dodał bp Pieronek.

„Doniosłość prawa kanonicznego w Kościele jako narzędzia wspierającego świadectwo wiary i nową ewangelizację” – podkreślił z kolei kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w przesłaniu do uczestników konferencji. Przekazał on im także pozdrowienia od Benedykta XVI, który jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary brał udział przed 30 laty we wspominanych wydarzeniach. „Kodeks wpisuje się w ciągłość kościelnej tradycji legislacyjnej, a jednocześnie stanowi recepcję nowych aspektów, szczególnie eklezjologicznych wypływających z Soboru Watykańskiego II” – napisał kard. Bertone. Życzy on także uczestnikom sympozjum, by przyczyniło się ono do „wzbudzenia nowych bodźców refleksji nad tym dokumentem”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama