Watykan: przegląd działań w walce z pedofilią

Rok po wielkim sympozjum międzynarodowym nt. walki z pedofilią w Kościele, odbędzie się 5 lutego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie spotkanie „W kierunku uleczenia i odnowy”. Zostaną na nim przedstawione i ocenione działania podjęte w tej sprawie w minionych miesiącach.

Najpierw zostaną zaprezentowane akta wspomnianego, ubiegłorocznego (6-9 lutego 2012) sympozjum dla biskupów i wyższych przełożonych zakonnych. Przetłumaczono je już na kilka języków: polski, włoski, węgierski, niemiecki, angielski, hiszpański, chorwacki i ukraiński, do których dołączą wkrótce: francuski, portugalski, słowacki i rumuński.

Uczestnicy spotkania zapoznają się też z pierwszymi działaniami ośrodka ochrony dzieci przy Gregorianum. Była wśród nich pierwsza, doroczna konferencja, zorganizowana w dniach 29 października - 1 listopada 2012 r. we Fryzyndze koło Monachium, nt. trudności z komunikacją traumatycznych doświadczeń, jakie przeżyły dziecięce i małoletnie ofiary nadużyć seksualnych.

Przedstawione zostaną również dane zebrane podczas wizyt u partnerów ośrodka w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i Europie.

Szczególna uwaga ma być poświęcona przedstawieniu wypracowanego w rzymskim ośrodku programu e-learningu, mającego na celu formację online do zapobiegania przypadkom nadużyć seksualnych, wykrywania ich i prowadzenia spraw z nimi związanych, a także organizacji takich kursów formacyjnych w diecezjach.

Przed spotkaniem odbędzie się konferencja prasowa z udziałem kierujących ośrodkiem ks. Hansa Zollnera i Huberta Liebharta oraz ks. Roberta W. Olivera, nowego promotora sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary, zajmującego się w niej przypadkami nadużyć seksualnych w Kościele.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama