Powołani do przedłużania zbawczego dzieła Boga

Benedykt XVI na Anioł Pański w uroczystość Chrystusa Króla, 25 listopada 2012.

Drodzy bracia i siostry!

Dziś Kościół obchodzi uroczystość Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy ona rok liturgiczny i podsumowuje tajemnicę Jezusa "pierworodnego z umarłych i władcy wszystkich możnych ziemi", kierując nasz wzrok ku pełnej realizacji Królestwa Bożego, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15,28). Święty Cyryl Jerozolimski mówi: "Głosimy przyjście Chrystusa - nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie zaś przyniesie królewski diadem Bożego panowania. Za pierwszym przyjściem...przyszedł i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, otoczony zastępami aniołów" (Katecheza 15, 1 O podwójnym przyjściu Chrystusa, PG 33, 869). Cała misja Jezusa i treść jego przesłania polega na głoszeniu Królestwa Bożego i jego realizacji pośród ludzi przez znaki i cuda. Ale - jak przypomina Sobór Watykański II - "przede wszystkim jednak Królestwo ujawnia się w samej osobie Chrystusa" (Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 5), który je ustanowił przez swoją śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie, poprzez które objawił się jako Pan i Mesjasz oraz Kapłan na wieki. To Królestwo Chrystusa zostało powierzone Kościołowi, który jest jego "zaczynem" i "początkiem" i ma zadanie, by je głosić i szerzyć wśród wszystkich narodów mocą Ducha Świętego (por. tamże). Pod koniec czasów Pan przekaże Bogu Ojcu Królestwo i przedstawi mu wszystkich, którzy żyli zgodnie z przykazaniem miłości.

Drodzy bracia, wszyscy jesteśmy powołani do przedłużania zbawczego dzieła Boga, nawracając się na Ewangelię, podążając zdecydowanie za tym Królem, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać świadectwo prawdzie (por. Mk 10,45; J 18,37). W tej perspektywie zachęcam wszystkich do modlitwy za sześciu nowych kardynałów, których kreowałem wczoraj, aby Duch Święty umocnił ich w wierze i miłości oraz napełnił ich swoimi darami, aby przeżywali swoją nową odpowiedzialność jako nowe poświęcenie się Chrystusowi i jego Królestwu. Ci nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego dobrze reprezentują powszechny wymiar Kościoła: są pasterzami Kościołów w Libanie, Indiach, w Nigerii, w Kolumbii, na Filipinach, a jeden z nich od dawna pełni posługę w Stolicy Apostolskiej.

Przyzywajmy opieki Najświętszej Maryi Dziewicy dla każdego z nich oraz dla wiernych powierzonych ich służbie. Niech Dziewica Maryja pomaga nam przeżywać obecny czas w oczekiwaniu na powrót Pana, prosząc usilnie Boga: "Przyjdź Królestwo Twoje" i wypełniając te uczynki światła, które przybliżają nas coraz bardziej do nieba, będąc świadomi, że w trudnych wydarzeniach dziejów, Bóg nadal buduje swoje królestwo miłości.

Do Polaków papież powiedział:

Witam serdecznie Polaków, uczestników dzisiejszej Mszy świętej ku czci Chrystusa Króla i modlitwy Anioł Pański. Módlmy się za nowych kardynałów. Prośmy, by Kościół był królestwem prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech Chrystus króluje w naszych sercach i nam wszystkim błogosławi.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama