Wobec tajemnic Kosmosu

„Wszechświat nie jest wynikiem chaosu, ale raczej uporządkowaną złożonością” – zauważył Benedykt XVI, spotykając się w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk.

Jej temat to „Złożoność i analogia w nauce: aspekty teoretyczne, metodologiczne i epistemologiczne”. Papież zwrócił uwagę, że zarysowuje on perspektywę jedności nauk. Nowe zdobycze wiedzy wskazują na wielką jedność natury w złożonej strukturze kosmosu i tajemnicę miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek.

„Tylko człowiek może stale rozwijać swą znajomość prawdy i z mądrością porządkować tę wiedzę dla dobra własnego i swego środowiska” – powiedział Ojciec Święty. Przypomniał, że poszczególne dziedziny wiedzy nie są niezależnymi od siebie światami intelektualnymi, ale są ze sobą powiązane, by badać naturę jako jedną, poznawalną rozumem i harmonijną, choć niewątpliwie złożoną rzeczywistość. Takie rozumienie nauki ma też punkty kontaktu z podejmowaną przez chrześcijańską filozofię i teologię wizją świata jako stworzonego przez Boga.

„Dążenie do odkrywania tajemnic człowieka i wszechświata to wielkie ludzkie przedsięwzięcie. Jestem przekonany, że pilnie w nim trzeba stałego dialogu i współpracy między światem nauki i wiary – mówił Benedykt XVI. - Chodzi o budowanie kultury poszanowania dla człowieka, dla jego godności i wolności oraz dla przyszłości rodziny ludzkiej i długoterminowego zrównoważonego rozwoju naszej planety. Bez tego koniecznego wzajemnego oddziaływania wielkie kwestie ludzkości znajdują się poza domeną rozumu i prawdy, będąc pozostawione temu co nieracjonalne, mitom czy obojętności. Dzieje się to z wielką szkodą dla samej ludzkości, dla światowego pokoju i dla naszego ostatecznego przeznaczenia”.

Papież nawiązał też do obecnego Roku Wiary. Wyraził Papieskiej Akademii Nauk wdzięczność za specyficzny wkład, jaki daje w umacnianie relacji między rozumem i wiarą.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama