Błogosławiony tłumacz Biblii na chiński

W sobotę 29 września w katedrze Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Acireale na Sycylii prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato będzie w imieniu papieża przewodniczył uroczystości beatyfikacji włoskiego franciszkanina o. Gabriela Marię Allegrę.

Ten żyjący w latach 1907-76 zakonnik był gorliwym kapłanem i wybitnym biblistą, który ponad połowę swego życia spędził w Chinach, gdzie przełożył całe Pismo Święte na język miejscowych wiernych. Jego przekład jest tam do dzisiaj używany w katechezie i liturgii. Poniżej zamieszczamy krótki życiorys nowego błogosławionego

Gabriel Maria (Gabriele Maria) Allegra urodził się 26 grudnia 1907 w miejscowości San Giovanni La Punta na Sycylii jako pierwszy z ośmiorga dzieci w ubogiej, głęboko religijnej rodzinie wiejskiej. Na chrzcie otrzymał imię Giovanni (Jan). Od dziecka wykazywał dużą inteligencję, świetną pamięć, zamiłowanie do nauki, a przy tym był pogodny, zawsze uśmiechnięty. Odznaczał się też wielką pobożnością i wcześnie odkrył w sobie powołanie duchowne. W wieku niespełna 12 lat, za zgodą arcybiskupa Katanii, rozpoczął naukę w kolegium franciszkańskim w Acireale i w 5 lat później wstąpił do zakonu św. Franciszka w Bronte. Przyjął tam imiona Gabriel Maria, które odtąd nosił już na stałe.

W 1926 wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie w Międzynarodowym Kolegium św. Antoniego przygotowywał się do kapłaństwa i pracy misyjnej. Tam też jeszcze jako kleryk wziął udział w konferencji naukowej z okazji 600. rocznicy śmierci bł. Jana z Montecorvino – pierwszego arcybiskupa Kambałyku (dzisiejszego Pekinu) i wtedy to zrodziło się w nim pragnienie przełożenia Biblii na język chiński. 20 lipca 1930 przyjął w Wiecznym Mieście święcenia kapłańskie, po czym na krótko udał się na Sycylię, aby odwiedzić bliskich i Matkę Bożą z sanktuarium w Ravanusa, którą zawsze bardzo czcił.

Wrócił następnie do Rzymu i 31 maja 1930 odpłynął z portu w Brindisi do Chin. Jego celem było miasto Hengyang w prowincji Hunan na południu kraju, gdzie znajdowało się franciszkańskie niższe seminarium duchowne, którego rektorem został mianowany. 11 kwietnia 1935 przystąpił do tłumaczenia z języków oryginalnych Pisma Świętego na chiński. Pracował nad tym sam, co oczywiście znacznie wydłużyło proces twórczy – ostatecznie zakończył tę działalność 21 listopada 1944. Wcześniej, 7 maja 1941 w Pekinie o. Gabriel przedstawił ówczesnemu delegatowi apostolskiemu w Chinach abp. Mario Zaninowi program swej wersji przekładu. W tym czasie trwały prace nad utworzeniem i organizacją na ziemi chińskiej Studium Biblijnego. Otwarto je oficjalnie 2 sierpnia 1945 w pomieszczeniach Uniwersytetu Katolickiego Fujen w Pekinie, skąd wkrótce trzeba było je przenieść w inne miejsca, by ostatecznie znaleźć 4 listopada 1948 stałą siedzibę w Hongkongu.

W latach 1948-61 wychodziły drukiem stopniowo chińskie przekłady poszczególnych ksiąg biblijnych, będące dziełem włoskiego franciszkanina i wspomnianego Studium Biblijnego. Całość tłumaczenia w jednym tomie ukazała się 25 grudnia 1968, toteż bywa ono nazywane potocznie „Biblią z Betlejem” lub „Bożonarodzeniową”. 2 czerwca 1969 o. Gabriel M. Allegra w towarzystwie innych współpracowników Studium przekazał chiński przekład Pisma Świętego w darze Pawłowi VI, podobnie jak zrobił to 9 lat wcześniej z chińską wersją Ewangelii, którą wręczył Janowi XXIII.

Mimo że większość czasu franciszkanin spędził na ziemi chińskiej (głównie w Hongkongu), nie zapomniał o swych sycylijskich korzeniach i wielokrotnie odwiedzał wyspę oraz utrzymywał częste i serdeczne kontakty z rodziną i tamtejszym Kościołem lokalnym. Po raz ostatni, jak się miało okazać, przebywał w swych stronach rodzinnych od 30 lipca do 17 sierpnia 1974. Odwiedził wówczas także swe ukochane sanktuarium w Ravanusie.

Po powrocie do Hongkongu stan jego zdrowia się pogorszył i 26 stycznia 1976 w samo południe wybitny biblista i przyjaciel narodu chińskiego zmarł w opinii świętości. Mimo zaangażowania naukowego o. Allegra nigdy nie zapomniał o swym powołaniu franciszkańskim, wiele czasu poświęcając modlitwie i dziełom miłosierdzia. Na całym świecie głosił kazania i rekolekcje dla różnych grup wiekowych i zawodowych, łącznie z chorymi i trędowatymi (w Makau). Był cenionym spowiednikiem i przewodnikiem duchowym. W Hongkongu założył Studium Socjologiczne.

Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął 14 stycznia 1984 ówczesny biskup Hongkongu (późniejszy pierwszy kardynał z tego miasta) John Wu Cheng-chung. W 10 lat później zakończył się diecezjalny etap sprawy, a 23 kwietnia 2002, w obecności Jana Pawła II, zatwierdzono dekret dotyczący cudu za wstawiennictwem sługi Bożego. Obecnie zaś kard. A. Amato w katedrze w Acireale ogłosi go błogosławionym. Swój udział w uroczystości zapowiedział m.in. emerytowany biskup Hongkongu kard. Joseph Zen Ze-kiun.

Najbliższa beatyfikacja będzie 10. obrzędem tego rodzaju w tym roku, a 111. od początku tego pontyfikatu. Łącznie, nie licząc najnowszego tego typu wydarzenia, Kościół katolicki otrzymał dotychczas 851 błogosławionych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama