Sposób na „płynne społeczeństwo”

Rok Wiary nie może się stać po prostu kolejną celebracją. Musimy ożywić w sobie relację z Chrystusem i doprowadzić do Niego również innych – uważa kard. Stanisław Ryłko.

Pisze o tym na łamach L’Osservatore Romano, przypominając, że szczególną rolę do odegrania mają na tym polu kościelne ruchy i wspólnoty. Dzięki specyficznym sposobom formacji pomagają one żyć wiarą w nowych warunkach społecznych i kulturowych.

Kard. Ryłko obszernie cytuje Benedykta XVI, który diagnozuje obumieranie wiary we współczesnym człowieku i zauważa, że odzwyczaił się on od kontaktu z Bogiem, a przez to zatracił na Niego wrażliwość. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich odwołuje się również do Zygmunta Baumana i jego teorii społeczeństwa płynnego. Zdaniem szefa watykańskiej dykasterii najlepszą odpowiedzią na ten powszechny brak pewności i punktów odniesienia są właśnie ruchy, które formują chrześcijan o solidnej i dojrzałej wierze.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama