Jest kolejny tom dzieł Ratzingera

Wydawnictwo KUL wydało drugi tom polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera. Poświęcony jest teologii kapłaństwa.

Tom zatytułowany „Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń” nosi numer 12. w całej serii. Prezentacja dzieła miała miejsce 31 sierpnia br. podczas Duszpasterskich Wykładów Akademickich w KUL. Składa się z trzech części.

Pierwsza przedstawia teologię sakramentu święceń, ukazuje genezę i istotę kapłaństwa, rozważa kapłaństwo Chrystusa, a także przybliża teologię urzędu biskupa, prezbitera i sprawę kształcenia kapłanów. Część druga zawiera medytacje o duchowości kapłańskiej, których ducha oddaje tytułowy zwrot „słudzy waszej radości”. Neoprezbiter Joseph Ratzinger umieścił na obrazku prymicyjnym z 1951 roku wezwanie: „Nie jesteśmy panami waszej wiary, lecz sługami waszej radości”. Jest to nawiązanie do słów św. Pawła (2 Kor 1,24). Teksty papieża stanowią wyśmienitą inspirację do medytacji czy rekolekcji kapłańskich. Ostatnia część jest zbiorem kazań Josepha Ratzingera na temat kapłaństwa: wygłoszonych z okazji święceń kapłańskich, diakońskich, prymicji i jubileuszy.

Joseph Ratzinger/Benedykt XVI porusza także szereg gorących tematów: celibat księży, kwestia święceń kobiet, demokracja czy chrystokracja w Kościele, relacja kapłana i osób świeckich, sprawa wydziałów teologicznych i seminariów duchownych. Życzeniem Benedykta XVI było, aby po tomie o liturgii (t. 11) ukazał się tom o kapłaństwie (t. 12). W takiej kolejności ukazały się one w niemieckim oryginale i teraz w polskim tłumaczeniu.

Redaktor oryginału, abp Gerhard Ludwig Müller, od niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przesłał na KUL list z gratulacjami. Napisał w nim m.in. „Rozmawiałem często z Ojcem świetnym o obecnym kryzysie w Kościele i zgadzam się z nim, że pokonanie tego kryzysu jest możliwe dzięki głębokiemu odnowieniu teologii i żywej duchowości kapłańskiej. Nowa Ewangelizacja, szczególnie w krajach chrześcijańskich Europy, nie jest możliwa bez odnowienia gorliwości apostolskiej w przepowiadaniu Słowa, w duszpasterstwie i w czynnej miłości bliźniego”. Studiowanie myśli papieskiej na pewno jest impulsem w tę stronę. Polskiej redakcji dzieła, której przewodzi ks. prof. Krzysztof Góźdź, można pogratulować i życzyć utrzymania tak dobrego tempa w wydawaniu papieskich dzieł.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama