Abolicja popularna?

Około 3 tys. cudzoziemców zalegalizowało swój pobyt.

Około 3 tys. cudzoziemców zalegalizowało swój pobyt, w ramach prowadzonej od stycznia do 2 lipca br. akcji abolicyjnej. Wnioski, które wpłynęły w tym czasie do urzędów wojewódzkich, są w dalszym ciągu rozpatrywane. Jak dotąd, najwięcej decyzji pozytywnych wydał wojewoda mazowiecki. Do tej pory z abolicji skorzystali głównie obywatele Ukrainy (około 1 tys. 100), Wietnamu (nieco ponad 800) i Armenii (około 400).

Minął nieco ponad miesiąc od czasu zakończenia, trwającej w całym kraju, abolicji dla cudzoziemców. Dzięki niej cudzoziemcy mieli szansę zalegalizowania swojego pobytu na terytorium Polski. Dotąd abolicja została przyznana łącznie 2 tys. 831 cudzoziemcom przebywającym w Polsce nielegalnie m.in. nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 roku i których pobyt był nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 roku.

Najwięcej decyzji o przyznaniu abolicji wydał wojewoda mazowiecki (2.020), a następnie wojewodowie: łódzki (164) i lubelski (103).

O abolicję starali się w większości obywatele Ukrainy, Wietnamu i Armenii. Obywatele tych krajów złożyli także najwięcej wniosków w ramach abolicji i to im wojewodowie przyznali najwięcej pozytywnych decyzji. Swój pobyt w Polsce zalegalizowali w większości: obywatele Ukrainy 1.092, Wietnamu 812, Armenii 373, a także Rosji 96, czy Białorusi 94. Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

Cudzoziemcy mogli do 2 lipca br. składać wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu na terenie Polski, do właściwego miejscowo wojewody. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpłynęło 9498 wniosków od cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu. Najwięcej wniosków o abolicję zostało złożonych do wojewody mazowieckiego (7382 wnioski), a ponadto także m.in. do wojewodów: łódzkiego (391 wniosków), lubelskiego (246 wniosków), śląskiego (228 wniosków), wielkopolskiego (217 wniosków), dolnośląskiego (207 wniosków), małopolskiego (163 wnioski) i podlaskiego (158 wniosków).

Najczęściej o abolicję występowali obywatele Wietnamu (2186 osób), Ukrainy (2012 osób), Pakistanu (1413 osób), Bangladeszu (757 osób), Armenii (711 osób). Pozostali cudzoziemcy ubiegający się o zalegalizowanie pobytu byli obywatelami m.in. Indii, Egiptu, Rosji, Białorusi.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama