Asyż: Czasem warto się ubrudzić

IX Międzynarodowy Kongres instytutów świeckich zgromadził w Asyżu 350 świeckich konsekrowanych z 36 krajów.

Jego uczestnicy podjęli refleksję na temat „Słuchając Boga „między bruzdami historii”: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji”. Specjalne przesłanie do uczestników kongresu skierował papież Benedykt XVI, które przekazał im prefekt watykańskiej kongregacji kard. João Braz de Awiz. Papież zaproponował w nim członkom instytutów świeckich, by skupili się na trzech sprawach: czynieniu ze swego życia całkowitego daru z siebie w odpowiedzi na miłość Boga; na prowadzeniu życia duchowego, które sprawia, że człowiek widzi w każdym wydarzeniu życia sens nadany przez Boga oraz na formacji, by przeżywać życie w pełni i w mądrości, by być zdolnym do namysłu nad światem i otwierać się na relacje z innymi. Przesłanie zakończył się zachętą, by obejmowali oni z miłością rany, jakich doznaje świat i Kościół.

Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego kard. Joao Braz de Aviz wygłosił podczas kongresu wykład, w którym rozwinął treści papieskiego przesłania. Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS), przedstawiła statystyki dotyczące instytutów świeckich. - Zadała też ważne pytanie, czy mamy zabiegać o to, by cały świat stał się chrześcijański, czy o to, by być chrześcijaninem w świecie – relacjonowała KAI dr Teresa Stawarz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w Polsce. Po południu jezuita prof. Paolo Gamberini wygłosił konferencję nt. konsekracji Jezusa w świecie i dla świata.

We wtorek, prof. Barbara Gerl-Falkovitz, filozof religii z Niemiec, mówiła o trwałym napięciu w życiu chrześcijanina. Jednym z największych wezwań, których doświadcza chrześcijanin, jest napięcie przed „wydaniem swojego życia, by nie żyć dla siebie, lecz by żyć w proegzystencji”. Z tego naturalnego odruchu, naturalnego lęku przed śmiercią (duchową) może wyzwolić jedynie Chrystus - mówiła. Po południu uczestnicy kongresu zostali zaproszeni do przyjrzenia się nowemu modelowi świętości w Kościele, jaki rodzi się z powołania świeckiej osoby konsekrowanej. - Wysłuchaliśmy najpierw wykładu abp. Geralda Lacroix, prymasa Kanady, a potem świadectw członków różnych instytutów – opowiadała dr Stawarz.

W ostatnim dniu uczestnicy kongresu podjęli refleksję nad nowymi sposobami komunikowania się Kościoła i w Kościele. Pod takim właśnie tytułem wykład wygłosił dr Ivan Netto, psychiatra z Indii, członek instytutu świeckiego. Zwrócił on uwagę, że nowe media stanowią również dla ludzi Kościoła nowy język komunikowania się ze światem. Dają prawie nieograniczone możliwości przekazywania informacji, kontaktowania się z ludźmi na całym świecie, niesienia wzajemnej pomocy, ale także mogą przyczynić się do utraty wewnętrznej głębi wzajemnych kontaktów przez poruszanie się w wirtualnym świecie. By technologia nie stwarzała zagrożeń, potrzeba najpierw zdobyć podstawy teologii, by dobrze rozumieć i respektować godność osoby ludzkiej – mówił.

Drugim prelegentem ostatniego dnia kongresu była psycholog Piera Grignolo z Włoch, członkini instytutu świeckiego. Swoje wystąpienie zatytułowała: Jak zmienia się powołanie, gdy zmienia się świat i zmieniamy się my sami. - W swoich fundamentach nasze powołanie się nie zmienia – mamy być darem dla innych i realizować plan Boga w rzeczywistym świecie. Zmienia się natomiast sposób komunikowania się ludzi między sobą, ponieważ zmienia się sposób ich życia. Członkowie instytutów świeckich muszą być kreatywni w szukaniu nowych sposobów swojej obecności w świecie. To m.in. znaczy, by nie bać się wchodzenia w obszary życia dotąd uważane za „brudne” czy niegodne i czasami zdecydować się na to, „że się czymś pobrudzimy”. Wszystko po to, by zamysł Boży wobec świata i wobec człowieka okazał się - w całej prawdzie przed światem – podkreśliła.

- Każdego dnia odprawialiśmy jutrznię i nieszpory oraz uczestniczyliśmy w Eucharystii celebrowanej w bazylice Matki Bożej Anielskiej. Liturgia była celebrowana w siedmiu językach. Klimat tego spotkania sprzyjał wymianie doświadczeń członków instytutów z całego świata i pokazywał nowe możliwości działania, zaangażowania w świecie. Wielu z nas dał nowe motywacje do pracy – powiedziała przewodnicza Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z Polski.
Dodała też, że czas pomiędzy wykładami, wystąpieniami, modlitwami, członkowie instytutów świeckich wykorzystywali na indywidualne spotkania, nawiązywanie nowych kontaktów, na wymianę doświadczeń i dzielenia się troskami.

Organizatorem międzynarodowego kongresu w Asyżu jest Światowa Konferencja Instytutów Świeckich (CMIS), która zrzesza 185 instytuty świeckie z całego świata i koordynuje współpracę pomiędzy nimi. Należy do nich ok. 32,3 tys. kobiet i mężczyzn. W Polsce jest ok. 1,2 tys. świeckich konsekrowanych należących do ok. 40 instytutów świeckich.

Instytuty świeckie jedna z najmłodszych zaaprobowanych przez Stolicę Apostolską form życia konsekrowanego. Ich członkowie składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale swoją konsekrację realizują w świecie. Swoje apostolstwo - jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym "Vita consecrata" pełnią "w świecie i za pomocą środków tego świata", czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama