„A może razi Pana sama nazwa: Gaude Mater?”

Zdecydowany sprzeciw wobec działań prezydenta Częstochowy na rzecz odwołania ze stanowiska dyrektora Ośrodka Kultury „Gaude Mater” Małgorzaty Zuzanny Nowak wyraził ks. prof. Andrzej Zając.

W liście do prezydenta miasta wieloletni członek Rady Artystyczno-Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” ocenia, że działania te noszą „znamiona niechlubnej walki z polską kulturą i są działaniami szkodliwymi nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla całej Polski.”

W swoim liście ks. Andrzej Zając ocenia krytycznie plany władz Częstochowy, o zamiarze przeniesienia Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” do Filharmonii Częstochowskiej. - Nietrudno się domyślić, że za tymi działaniami kryje się likwidacja zarówno Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” jak i Ośrodka Kultury, który od wielu lat jest jego organizatorem – pisze ks. Zając.

W liście otwartym profesor zwyczajny Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pyta czy działania Prezydenta Częstochowy nie są przejawem „poprawności politycznej”, która niestety „ w dzisiejszych polskich realiach stała się jedynym kryterium wartości” - Czy nie jest to walka z wartościami kulturowymi, duchowymi i religijnymi, którym przez lata służył Festiwal „Gaude Mater”, promując ideę dialogu kultur i wielkich religii świata?" – pyta ks. Zając.

„A może „razi” Pana sama nazwa Festiwalu „Gaude Mater” odwołująca się do hymnu ku czci św. Stanisława z XIII, który obok pieśni „Bogurodzica” jest najczcigodniejszym pomnikiem naszej muzycznej narodowej kultury, śpiewanym do dziś podczas uroczystych inauguracji roku akademickiego na wszystkich wyższych uczelniach w Polsce? ” – czytamy w liście.

Również Jan Łukaszewski dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” ocenia pomysł Prezydenta Częstochowy „jako szkodliwy i podważający dotychczasowe osiągnięcia instytucji, jaką jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

Swój protest wobec tej decyzji wyrazili już wcześniej o. Nikodem Kilnar OSPPE, krajowy duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz członek Rady Programowej Festiwalu "Gaude Mater" i o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry.

Przypomnijmy, że prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk 10 lipca wszczął procedurę odwołania Małgorzaty Nowak ze stanowiska dyrektorki Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater". Ponadto władze miasta podjęły decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji ośrodka i przekazaniu organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" pod kuratelę Filharmonii Częstochowskiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama