Misja dla słabych ludzi

O misji wyznawców Chrystusa mówił Benedykt XVI, odwiedzając miasteczko Frascati.

W Mszy, której przewodniczył na placu przed tamtejszą katedrą, uczestniczyło ok. 8 tys. wiernych. Kardynałem tytułu podrzymskiej diecezji Frascati jest watykański sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Natomiast jej biskup Raffaello Martinelli przez ponad 20 lat pracował w Kongregacji Nauki Wiary, wnosząc wkład w przygotowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego Kompendium – przypomniał Ojciec Święty w homilii. Nawiązał w niej do dzisiejszej Ewangelii o rozesłaniu dwunastu apostołów (Mk 6, 7-13). Do ich grona należeli też patroni diecezji Frascati, święci Filip i Jakub – zwrócił uwagę Papież.

„Fakt, że Jezus powołuje swych uczniów, by bezpośrednio współpracowali w Jego misji, ukazuje jeden z aspektów Jego miłości. Nie lekceważy On pomocy, jaką inni ludzie mogą dawać Jego dziełu. Zna ich ograniczenia i słabości, ale nimi nie gardzi, a nawet nadaje im godność swoich wysłanników. Jezus rozsyła ich po dwóch i daje im pouczenia, które ewangelista Marek krótko streszcza. Pierwsze dotyczy ducha wyrzeczenia: apostołowie nie mają się przywiązywać do pieniędzy i wygód. Dalej Jezus przestrzega uczniów, że nie zawsze zostaną dobrze przyjęci. Nieraz będą odrzucani, a nawet mogą być prześladowani. Nie powinni się tym jednak przejmować. Mają mówić w imię Jezusa i głosić Królestwo Boże, nie troszcząc się o sukces. Sukces pozostawiają Bogu” – powiedział Ojciec Święty.

Benedykt XVI wskazał, że Kościół ma głosić to, co mówi Bóg, a nie to, co ludzie chcą usłyszeć. Jego kryterium jest prawda i sprawiedliwość, choćby się to nie podobało mającym władzę.

„Bardzo ważne jest też inne wskazanie dzisiejszej Ewangelii. Dwunastu apostołów nie może się ograniczać do tego, by głosić nawrócenie – mówił Papież. – Głoszeniu słowa musi towarzyszyć, zgodnie z pouczeniami i przykładem Jezusa, uzdrawianie chorych. Chorych na ciele i duszy. Mowa o konkretnych uzdrowieniach z chorób, mowa też o wyrzucaniu złych duchów, czyli oczyszczaniu ludzkiego umysłu, oczyszczaniu oczu duszy, które są zaślepione ideologiami i dlatego nie mogą zobaczyć Boga, nie mogą zobaczyć prawdy i sprawiedliwości. To dwojakie uzdrowienie, cielesne i duchowe, jest zawsze zadaniem uczniów Chrystusa. Zatem misja apostolska musi zawsze obejmować te dwa aspekty: głoszenie słowa Boga i ukazywanie Jego dobroci przez miłość, służbę i poświęcenie” – wskazał Benedykt XVI.

Papież podkreślił potrzebę nowej ewangelizacji. Zachęcił do wykorzystania w tym celu Roku Wiary, który rozpocznie się w październiku, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Wskazał też wielkie znaczenie, jakie mają dla formacji chrześcijańskiej dokumenty soborowe i Katechizm Kościoła Katolickiego.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama