Maryja nie potrzebuje koron ze złota

Maryja nie potrzebuje koron ze złota, lecz z naszych dobrych uczynków - mówił abp Zygmunt Zimowski, celebrując wieczorem 2 lipca Mszę św. w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Tego dnia minęła 7. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, która jest patronką miasta. W obchodach uczestniczył również biskup radomski Henryk Tomasik. Zespół sanktuaryjny jest jedyną w Polsce wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy. W ub. roku sanktuarium odwiedziło 120 tys. pielgrzymów i turystów.

W homilii przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, który był też współkoronatorem wizerunku maryjnego mówił, że Maryja nie potrzebuje koron ze złota, lecz naszych dobrych uczynków. - Potrzebuje koron z naszej wiary, bo my wierzymy w Jej Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu za ten kapitał Kościoła, za to miejsce, do którego przychodzą ludzie, aby odzyskiwać wiarę, aby odejść stąd pełni nadziei - mówił arcybiskup.

Abp Zimowski nawiązał również do Roku Wiary, który rozpocznie się w tym roku w Kościele katolickim. Podkreślał, że wiara jest mocą każdego z nas. - Pamiętamy jak Benedykt XVI stanął na polskiej ziemi i powiedział, że przybył do ojczyzny swojego poprzednika Jana Pawła II, aby zakosztować naszej wiary. - Trzeba trwać w wierze, życie codzienne nie szczędzi nam cierpień, trudów i kłopotów. Prawie każdego z nas dręczy troska, jakaś sprawa nie załatwiona do końca. Zawierzenie Bogu pomaga nam skutecznie pokonać te trudności w wymiarze fizycznym i duchowym - mówił hierarcha watykański. Dodał, że wiara jest istotnym elementem naszych rodzin, które mają być Bogiem silne.

Mszy św. w 2005 roku, podczas której poświęcono korony papieskie, przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz. Specjalny telegram przysłał Benedykt XVI. Wizerunek maryjny koronowano 2 lipca - tego samego dnia, co oryginał w Wilnie, w 1927 r. Mszę św. koncelebrowało prawie 350 księży i 28 biskupów.

Znane są bliskie związki sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej z Janem Pawłem II, który jako wotum podarował Matce Bożej złoty różaniec i piuskę. Sanktuarium przechowuje także własnoręcznie napisany tekst przez papieża Polaka "Matce Miłosierdzia Skarżysko-Kamienną zawierzam". Powstał on z okazji ogłoszenia Matki Bożej patronką miasta w 1995 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia odbywa się corocznie procesja zawierzenia ulicami miasta z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

Od wielu lat przy skarżyskim sanktuarium rozwija się działalność charytatywna. W Domu Miłosierdzia przy sanktuarium prowadzona jest m.in. jadłodajnia dla ubogich, która wydaje codziennie kilkadziesiąt posiłków, noclegownia dla bezdomnych, mieszkania chronione dla absolwentów szkół specjalnych, świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin alkoholowych i rozbitych. Dom prowadzi też rehabilitację osób niepełnosprawnych. W ub. roku oddano do użytku Centrum "Ostra Brama" im. bł. Jana Pawła II. W nowej placówce znajduje się biuro informacji turystycznej, ponad 70 miejsc noclegowych, sklep z wypożyczalnią rowerów, kawiarnia, świetlica i zespół pomieszczeń administracyjnych.

W kwietniu 2009 r. w sanktuarium przebywał prezydent Polski Lech Kaczyński. U Matki Bożej Miłosierdzia gościli także: Krzysztof Kolberger, Jacek Wójcicki, Eleni i Alicja Majewska. Wszyscy oni byli gośćmi balów charytatywnych organizowanych przez skarżyskie sanktuarium maryjne. Z kolei w 2008 r. bp Edward Materski przekazał w darze dla sanktuarium Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie otrzymał z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za udział w Powstaniu Warszawskim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama