Porozumienie watykańsko-litewskie

Porozumienie Stolicy Apostolskiej z Litwą o wzajemnym uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia podpisano w Wilnie.

Ze strony watykańskiej dokument sygnował tamtejszy nuncjusz apostolski abp Luigi Bonazzi, a z litewskiej – minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis. Na ceremonii, która odbyła się 8 czerwca w siedzibie litewskiego rządu, obecnych było m.in. kilku biskupów, w tym ordynariusz stolicy i przewodniczący episkopatu Litwy, oraz premier tego kraju. Podpisana umowa zacznie obowiązywać od chwili, gdy obie strony poinformują o dopełnieniu przez każdą z nich odnośnych wewnętrznych procedur prawnych.

Watykańsko-litewskie porozumienie o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia zgodne jest z konwencją lizbońską na ten sam temat, zawartą w 1997 r. Ułatwia ona m.in. wzajemne uznanie czasu studiów i tytułów naukowych, co sprzyja też swobodnemu poruszaniu się studentów między ośrodkami szkolnictwa wyższego różnych krajów europejskich. Sygnowana w Wilnie umowa wpisuje się w cele „procesu bolońskiego”, który doprowadził do powstania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA).

Obejmuje on obecnie 47 państw europejskich, w tym Stolicę Apostolską. Wspomniane porozumienie ustala reguły, procedury i środki zapewniające wzajemne uznanie studiów wyższych. Uzupełnia istniejące regulacje prawne relacji między Stolicą Apostolską a Litwą. Określały je już trzy porozumienia podpisane przed 12 laty, w 2000 r., mianowicie o współpracy na polu edukacji i kultury, o aspektach prawnych stosunków między Kościołem a państwem oraz o duszpasterstwie w litewskich siłach zbrojnych.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| LITWA, STUDIA, WATYKAN

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama