Dialog to spotkanie pośrodku

Dialog polega na tym, że spotykamy się gdzieś pośrodku, a nie przyjmujemy tylko stanowisko jednej ze stron – przypomina w rozmowie z KAI sekretarz generalny Episkopatu bp Wojciech Polak odnosząc się do decyzji rządu o utrzymaniu proponowanego odpisu podatkowego na rzecz Kościołów w wysokości 0,3 proc.

Jednocześnie wyraża satysfakcję z możliwości przedłużenia okresu przejściowego.

Podajemy treść rozmowy z bp Wojciechem Polakiem:

KAI: Wczoraj min. Michał Boni złożył przed Radą Ministrów sprawozdanie z dotychczasowych rozmów na forum Komisji Konkordatowych w sprawie Funduszu Kościelnego. W świetle informacji ze strony ministra, rząd nie zgodził się na podwyższenie proponowanego odpisu podatkowego 0,3 proc., zgodził się jednak przedłużyć okres przejściowy do 4 lat. Co na to strona kościelna?

Bp Wojciech Polak: Rozumiem, że jest mowa o propozycjach ze strony rządu, a nie o gotowych rozwiązaniach, które pozostawia się nam – jak i innym Kościołom – jedynie do przyjęcia. Przypomnę, że na ostatnim spotkaniu zespołów roboczych wskazywaliśmy na konieczność przedłużenia okresu przejściowego. Mówiliśmy, że proponowany wcześniej przez stronę rządową okres przejściowy 2 lat jest zbyt krótki. W przypadku podobnych odpisów podatkowych, związanych chociażby z Organizacjami Pożytku Publicznego, okazuje się, że mimo 10 lat istnienia takiej możliwości, zaledwie 38 proc. podatników dokonuje odpisu. Podobna sytuacja jest w tych krajach, gdzie przyjęto możliwość odpisu na Kościół. Tam te okresy przejściowe są znacznie dłuższe. Zatem wczorajsza decyzja rządu o możliwości wydłużenia tego okresu jest jak najbardziej słuszna. Daje też pewną nadzieję....

KAI: Na rozwiązanie innych kwestii spornych?

- Daje pewną nadzieję na łączne potraktowanie naszych postulatów. Postulowaliśmy bowiem nie tylko przedłużenie okresu przejściowego, ale i zwiększenie odpisu podatkowego z 0,3 proc. do 0,5 lub 0,6 proc. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że długość okresu przejściowego jest sprawą wtórną w stosunku do ustalenia wysokości odpisu podatkowego i to właśnie wysokość odpisu decyduje tak naprawdę o długości okresu przejściowego.

KAI: Dlaczego?

- Między innymi dlatego, że wysokość odpisu podatkowego ma wskazywać – zresztą jak mówił sam min. Boni – na rolę społeczną Kościoła. A więc jeśli Organizacje Pożytku Publicznego dostają 1 proc. to podobnie powinna być potraktowana działalność Kościoła.

Strona kościelna doskonale zdaje sobie sprawę z kłopotów finansowych państwa w okresie kryzysu finansowego oraz z faktu obowiązywania tzw. procedury ochrony nadmiernego deficytu budżetowego. Chcemy pójść rządowi na rękę i dlatego zaproponowaliśmy, że jeśli Kościół zebrałby z tego tytułu więcej niż proponowane przez rząd 100 mln zł, to w okresie ochronnym jesteśmy gotowi oddać państwu to, co będzie przekraczać tę sumę. Mamy jednak świadomość, że system ten budowany jest na lata, a nie tylko na czas obowiązywania procedury ochrony nadmiernego deficytu budżetowego. Wobec tego należy określić taką wysokość odpisu podatkowego, jaka będzie mogła obowiązywać w dalszej przyszłości.

Przypominam, że Kościół w punkcie wyjścia zaproponował odpis podatkowy w wysokości 1 proc. Jesteśmy elastyczni i możemy tę propozycję zredukować, ale podobnej elastyczności oczekujemy od strony rządowej. Liczymy na to, że jej przedstawiciele zrozumieją, iż dialog polega na tym, że spotykamy się gdzieś pośrodku, a nie przyjmujemy tylko stanowisko jednej ze stron.

Nie chodzi tu bynajmniej o jakąś pazerność ze strony Kościoła. Chodzi natomiast o racjonalne zabezpieczenie od strony finansowej tych dzieł, które Kościół prowadzi na rzecz społeczeństwa. A jest to olbrzymia praca, m. in. na polu charytatywnym, edukacyjnym i ochrony zabytków kultury narodowej. Korzysta z niej całe społeczeństwo. Uwzględnienie tego faktu jest tym bardziej istotne jeśli mamy zbudować system trwały, który obowiązywać będzie przez lata.

Mówię to nie tylko w imieniu Kościoła katolickiego, ale także po rozmowach z niektórymi przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Wszyscy wysuwamy łącznie dwa warunki: podwyższenie odpisu podatkowego i wydłużenie okresu przejściowego. Mam nadzieję – skoro istnieje deklarowana wola dalszych rozmów ze strony rządu – że jeszcze uda nam się wypracować stanowisko szanujące punkt widzenia obu stron.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama