Rozmowy ze stroną kościelną w czerwcu

Rozmowy ze stroną kościelną w sprawie finansów będą kontynuowane w czerwcu. W przyszłym tygodniu tymi kwestiami powinna się zająć Rada Ministrów - poinformował w środę PAP minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Spotkania zespołów konkordatowych dotyczą rządowej propozycji likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia w zamian możliwości odpisu 0,3 proc. podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Kościół proponuje, by było to 1 proc. Do tej pory odbyły się trzy spotkania zespołów oraz kilkukrotne rozmowy powołanych przez nich ekspertów.

"Uczestnicy rozmów zgadzają się, że Fundusz Kościelny powinien zostać zniesiony. Nie dyskutujemy o tym czy, ale jak przeprowadzić zmiany. Do tej pory rozmowy przebiegały w atmosferze zrozumienia. Jest pole do kompromisu. Rozbieżności dotyczą wysokości odpisu podatkowego" - powiedział PAP Boni.

"Strona rządowa proponuje okres przejściowy pozwalający na wyrównywanie środków, jeśli nie byłaby osiągana wysokość, jaką dzisiaj daje Fundusz Kościelny. Do rozmów ze stroną kościelną powrócimy w czerwcu. W przyszłym tygodniu tymi kwestiami powinna zająć się Rada Ministrów" - dodał.

Episkopat podkreśla, że propozycja Kościoła dotycząca 1 proc. odpisu nawiązuje do rozwiązań z innych krajów europejskich. Strona kościelna deklaruje, że jest gotowa skrócić okres przejściowy, gdyby odpis był wyższy. Episkopat przewiduje, że przy odpisie 0,3 proc. nie osiągnie pułapu, który dawał Fundusz Kościelny.

Zespoły konkordatowe są zgodne w trzech sprawach. Jest porozumienie dotyczące umowy pomiędzy rządem a Episkopatem, która będzie podstawą do rozwiązania kwestii finansowych i punktem wyjścia do przygotowania ustawy.

Uzyskano także zgodę co do potrzeby transparentnego rozliczenia Funduszu Kościelnego. Porozumienie osiągnięto również w sprawie konieczności przedstawienia negatywnych skutków ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Ustawę, która nadal obowiązuje, podpisali Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama