Prezydenckie odznaczenia dla rodzin

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin prezydent Bronisław Komorowski wręczył we wtorek odznaczenia państwowe kilkunastu rodzicom zastępczym oraz tym, którzy tworzą wielodzietne rodziny. Para prezydencka ogłosiła też konkurs pod hasłem "Dobry klimat dla rodziny".

W swoim wystąpieniu prezydent Bronisław Komorowski zaznaczył, że wysiłek rodzin wielodzietnych i zastępczych w wychowaniu kolejnego pokolenia Polaków nie zawsze jest dostrzegany. "Państwo wiedzą, ile trzeba było włożyć wysiłku, serca, pomysłowości, umiejętności, ile trzeba było wyrzeczeń, czasami heroizmu, ile ciężarów trzeba było brać na własne plecy, aby rodzina mogła powiedzieć z pełnym przekonaniem: daliśmy dobrych obywateli Polsce" - mówił prezydent podczas uroczystości do odznaczonych.

Podkreślił, że wręczając odznaczenia chciał tym rodzinom podziękować „za sukces wychowawczy i osiągnięcia”, które z racji szczególnego wyzwania trudno mierzyć jedną miarą. – Tutaj ta miara nie jest jednoznaczna. Państwo ją mają we własnych sercach, państwo wiedzą, ile trzeba było włożyć wysiłku, pomysłowości, umiejętności, ile trzeba było wyrzeczeń i czasami heroizmu, aby rodzina mogła powiedzieć z pełnym przekonaniem: daliśmy Polsce dobrych obywateli” – mówił prezydent.

„Za ten trud dziękujemy wszystkim” – dodał Bronisław Komorowski. Zaznaczył, że szczególne podziękowania należą się właśnie tym, którzy powołali do życia i wychowali „liczną gromadę dzieci” oraz potrafili swoją odwagą i swoimi marzeniami rodzicielskimi obdarzyć także dzieci, które się przyjęło jako własne w ramach rodzin zastępczych”.

Jak podkreślił, decyzja o odznaczeniu jest prezydenckim prawem, z którego stara się korzystać, aby – w tym przypadku – podziękować „w imieniu całej Polski, wszystkich rodaków” za to, że uhonorowane rodziny potrafiły „wychować następne pokolenie dobrych ludzi”.

Odznaczeniami uhonorowano osiemnaście rodzin. Wśród nich byli Lucyna i Ryszard Montusiewiczowie z Lublina, rodzice dziewięciorga dzieci. Ryszard Montusiewicz był wieloletnim korespondentem KAI w Izraelu.

Lucyna Montusiewicz powiedziała, że stworzenie dużej rodziny było najlepszą decyzją w ich życiu. Centralnym miejscem dla całej rodziny jest duży stół, przy którym wszyscy się jednoczą. Wzajemne pomaganie sobie, współpraca, rozmowy to „czas, który kształtuje młodych ludzi do życia w społeczeństwie”.

Jak przekonać Polaków, aby nie obawiali się trudności finansowych i zakładali duże rodziny? „Nie należy za bardzo planować przyszłości. My też tego planu nie mieliśmy, byliśmy za to otwarci na życie, słuchaliśmy także inspiracji płynących od Pana Boga, co dodawało nam odwagi szczególnie po narodzinach trzeciego syna” – powiedział Ryszard Montusiewicz.

Trzeci syn państwa Montusiewiczów, Mateusz urodził się upośledzony. Nazywają go swoim „wielkim skarbem”. – Mnie, jako ojcu, pomógł on w dojrzewaniu, w akceptowaniu trudnych sytuacji. Rodzeństwu, które przyszło na świat po nim, pomagał w dojrzewaniu społecznym, rodzinnym – wyjaśnił Ryszard Montusiewicz.

Zdaniem małżeństwa Montusiewiczów, polityka rodzinna w naszym kraju niewątpliwie wymaga wsparcia ze strony państwa. – Strategia prorodzinna, obecna w wielu krajach europejskich jako coś nowoczesnego i mądrego, do Polski na poziomie prawa jeszcze nie dotarła, aczkolwiek świadomość, że w tym kierunku trzeba iść, już jest – stwierdził Ryszard Montusiewicz, zaznaczając, że wsparcia potrzebują przede wszystkim matki, które opiekują się dziećmi w domu, a później chciałyby wrócić do pracy. Ich praca w domu powinna być dostrzeżona, większe powinny być m.in. zasiłki rodzinne. - Nie jest to duży kapitał, natomiast później on zaprocentuje i w części wróci do kasy państwa w postaci rodzinnych wydatków – dodał Montusiewicz.

Podczas uroczystości Anna i Bronisław Komorowscy ogłosili konkurs „Dobry klimat dla rodziny” o nagrodę pary prezydenckiej. Jest on skierowany do samorządów - gmin, miast, powiatów - które realizują przedsięwzięcia wspierające rodzinę w różnych sytuacjach i służące rozwiązywaniu problemów.

Zwycięzców konkursu wybierze i nagrodzi para prezydencka, która wyłoniła też trzy kategorie konkursowe. Są to inicjatywy związane edukacją i opieką nad najmłodszymi dziećmi (do wieku szkolnego); inicjatywy międzypokoleniowe, których celem jest wzmacnianie więzi między pokoleniami; oraz kategoria otwarta, w ramach której samorządy same mogą zgłaszać te inicjatywy, które ich zdaniem tworzą w społeczności lokalnej dobry klimat dla rodziny.

Para prezydencka wystosuje do każdej polskiej gminy i powiatu list pary zachęcający do udziału w konkursie wraz z dokumentacją konkursową. Informacje o konkursie będą też dostępne na stronie internetowej prezydenta.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama