Para prezydencka uczci Dzień Rodziny

Anna i Bronisław Komorowscy - rodzice piątki dzieci - uczczą we wtorek w Pałacu Prezydenckim Międzynarodowy Dzień Rodziny. Para prezydencka ogłosi m.in. konkurs pod hasłem "Dobry klimat dla rodziny".

"Para prezydencka chciałaby, aby obchodzony 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny był okazją do przypomnienia o wadze rodziny, o naszym przywiązaniu do rodziny i o jej roli w wychowaniu młodego pokolenia" - powiedziała PAP prezydencka minister Irena Wóycicka.

Jak podkreśliła, "Polacy bardzo sobie cenią życie rodzinne, stabilność rodziny, ostatnio również politycy zwracają się w kierunku rodziny i jej kondycji, dlatego warto wykorzystać ten dzień, by przypomnieć o wartości rodziny i wadze, jaką powinno się nadawać sprawom rodziny w polityce państwa".

Podczas wtorkowych uroczystości prezydent - zapowiedziała minister - odznaczy rodziców, którzy wychowują liczne potomstwo, w tym również rodziców pełniących funkcję rodzin zastępczych, w uznaniu ich zasług włożonych w trud wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka.

Odznaczenia - dodała Wóycicka - mają na celu podkreślenie i docenienie wkładu rodziców w wychowanie młodego pokolenia. Jak zapowiedziała, w uroczystości uczestniczyć będzie kilkanaście rodzin z całej Polski; do Pałacu Prezydenckiego przyjadą m.in. w towarzystwie przedstawicieli lokalnych społeczności, w tym władz.

W Pałacu Prezydenckim we wtorek ogłoszony zostanie także konkurs "Dobry klimat dla rodziny" o nagrodę pary prezydenckiej. Jak tłumaczyła Wóycicka, będzie on skierowany do samorządów - gmin, miast, powiatów - które realizują przedsięwzięcia tworzące dobry klimat dla rodziny, wspierające ją w różnych sytuacjach, służące rozwiązywaniu problemów.

Zwycięzców konkursu wybierze i nagrodzi para prezydencka; ona też wyłoniła trzy kategorie konkursowe. Jak wyliczała minister, są to: inicjatywy związane edukacją i opieką nad najmłodszymi dziećmi (do wieku szkolnego); inicjatywy międzypokoleniowe, których celem jest wzmacnianie więzi między pokoleniami; oraz kategoria trzecia - otwarta, w ramach której samorządy same mogą zgłaszać te inicjatywy, które - ich zdaniem - tworzą w społeczności lokalnej dobry klimat dla rodziny.

"Anna i Bronisław Komorowscy chcą docenić te inicjatywy, promować, pokazać, nagrodzić. Para prezydencka chciałaby też, aby te inicjatywy zostały upowszechnione" - zaznaczyła minister.

Wóycicka wyraziła nadzieję, że do konkursu będą zgłaszane inicjatywy nie tylko pojedynczych samorządów, ale też realizowane w ramach partnerstwa z innymi samorządami lub z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, parafiami czy podmiotami prywatnymi.

Jak zapowiedziała, list pary prezydenckiej zachęcający do udziału w konkursie wraz z dokumentacją konkursową trafi do każdej gminy i powiatu. Informacje o konkursie będą też dostępne na stronie internetowej prezydenta.

"To jest jedno z przedsięwzięć, które para prezydencka swoim własnym doświadczeniem i autorytetem chciałaby promować, aby dowartościować politykę rodzinną na poziomie lokalnym i zachęcić samorządy do działań sprzyjających rodzinie" - powiedziała Wóycicka.

Minister podkreśliła, że wtorkowa uroczystość w Pałacu to jeden z elementów szerszej całości działań pary prezydenckiej i Kancelarii Prezydenta wokół polityki rodzinnej.

Jak wyliczała, w kancelarii organizowane są debaty ws. polityki rodzinnej. Na podstawie tych debat i we współpracy z ekspertami - zapowiedziała minister - przygotowana zostanie diagnoza, która stanie się podstawą programu polityki rodzinnej opracowywanego w prezydenckiej kancelarii.

Wóycicka zaznaczyła, że Kancelaria Prezydenta bardzo pilnie śledzi ustawodawstwo dotyczące rodziny, monitoruje je i stara się reagować na różne rozwiązania, tak by było one jak najbardziej przychylne rodzinie.

"Prezydent bardzo się cieszy na przykład, że za ustawą emerytalną będzie szła ustawa, która w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas zapewni opłacanie z budżetu państwa składek emerytalno-rentowych za osoby opiekujące się dziećmi" - powiedziała minister.

Jak zaznaczyła "prezydent od początku postulował i wspierał rozwiązania - nazwijmy to - prorodzinne w ustawie emerytalnej, można powiedzieć, że między innymi dzięki zaangażowaniu prezydenta te rozwiązania znalazły się w kompromisie koalicyjnym".

Międzynarodowy Dzień Rodzin ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. W 1989 r. ONZ ogłosiło rok 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Celem obchodów Roku miało być pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny i zwiększenia zdolności społeczeństw do przezwyciężania tych problemów przez realizowanie kompleksowej prorodzinnej polityki społecznej.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama