Pomoc z pobudek humanitarnych

Dążymy do umacniania współpracy krajowych oddziałów Caritas Europa, a także chcemy przekonywać rządy państw, aby - pomagając potrzebującym - kierowały się względami humanitarnymi, a nie politycznymi czy gospodarczymi.

 

Powiedział o tym 11 maja KAI sekretarz generalny Caritas Europa Jorge Nuño Mayer. Przedstawił także pokrótce pierwszy dzień rozpoczętej wczoraj w Warszawie regionalnej konferencji tej organizacji "Opieka i migranci".

Oto tekst rozmowy z sekretarzem generalnym CE:

KAI:Co było przedmiotem obrad pierwszego dnia kongresu?

- Sesja wczorajsza miała charakter statutowy, tzn. przedstawiciele 49 krajowych oddziałów Caritas, wchodzących w skład Caritas Europa, zebrali się, aby przedstawić i ocenić swą współpracę od poprzedniego naszego spotkania, które odbyło się w ub.r. w Rzymie.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” kard. Robert Sarah, który w swym referacie zwrócił uwagę na doniosłość pracy Caritas jako obecności nas, chrześcijan, wśród potrzebujących, a także na ważność wolontariatu w tej pracy. Wysłuchaliśmy też informacji przewodniczącego i sekretarza generalnego. Przedstawiono w nich niektóre posunięcia praktyczne oraz najlepsze i najbardziej znaczące doświadczenia Caritas na naszym kontynencie. Pokazują one, jak ważna jest współpraca różnych krajowych oddziałów organizacji, aby doprowadzić do takich zmian w społeczeństwie, które pomagają potrzebującym.

Jedną z nich jest inicjatywa 8 krajowych oddziałów Caritas w sprawie nawiązania współpracy, aby zobaczyć, jak stosuje się zasadę humanizmu, gdy kraje europejskie interweniują w sytuacjach pilnych potrzeb. Często zdarza się, że gdy państwa te podejmują taką działalność, np. na Haiti czy w głodującej Afryce, nie kieruje nimi wyłącznie chęć pomocy potrzebującym, ale stawiają też przed sobą różne cele polityczne czy gospodarcze. Tymczasem my jako Caritas uważamy, że u podstaw takich interwencji muszą leżeć tylko względy humanitarne i potrzeby miejscowej ludności.

Opracowaliśmy więc informację, która wywołała duże zainteresowanie w Unii Europejskiej i którą Dania, przewodnicząca obecnie w UE, zaczęła już stosować w swych działaniach, aby robić lepsze rzeczy. Zainteresowane wykorzystaniem naszych wskazań są także Francja, Niemcy, Czechy, aby ocenić swą własną interwencję humanitarną w najbardziej pilnych sytuacjach.

Inne dobre doświadczenie dotyczy Europy Południowo-Wschodniej: Rumunii, Serbii, Kosowa, Bułgarii, Grecji, europejskiej części Turcji. Zaczęły one współpracować ze sobą i wypracowały wspólny projekt dla małych narodów, które może znaleźć zastosowanie w parafiach, szkołach, kolegiach, samorządach w razie palących sytuacji, np. powodzi, aby lepiej się do nich przygotować. Istnieje też współpraca w zakresie formacji ekspertów i wolontariuszy.

Jest też wiele dobrych przykładów, gdy chodzi o wolontariat, opiekę nad osobami w starszym wieku czy migrantami. Chodzi o tworzenie w ramach Caritas sieci współdziałania nie tylko na szczeblu parafialnym, diecezjalnym czy ogólnokrajowym, ale także w wymiarach kontynentalnych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama