Noc, lęk, modlitwa

Na znaczenie modlitwy nieustannej i jednomyślnej całego Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas dzisiejszej (9 maja) audiencji ogólnej w Watykanie.

Swoją katechezę poświęcił przedstawionej w 12-tym rozdziale Dziejów Apostolskich modlitwy Kościoła za Piotra uwięzionego na rozkaz Heroda Agrypy i uwolnionego na skutek cudownej interwencji anioła Pańskiego. Według danych Prefektury Domu Papieskiego na placu św. Piotra zgromadziło się co najmniej 10 tys. wiernych. Należy jednak zaznaczyć, że dane te nie są kompletne.

Ojciec Święty wskazał na to, że relacja przedstawiona przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich nawiązuje do wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej, z drugiej zaś anioł Pański przypomina także tego, który był przy zmartwychwstaniu Chrystusa. Papież przypomniał zawarte na końcu wezwanie.

TŁUMACZENIE:

„Narzuć płaszcz i chodź za mną!” sprawia, że w sercu rozbrzmiewają na nowo słowa pierwszego wezwania Jezusa powtórzonego po zmartwychwstaniu nad jeziorem Tyberiadzkim, gdzie Pan dwukrotnie mówi do Piotra: „Pójdź za Mną!”. Jest to wezwanie przynaglające do pójścia: jedynie wychodząc z siebie, aby wyruszyć wraz z Panem i pełnić jego wolę żyjemy prawdziwą wolnością.”

Zastanawiając się następnie nad postawą Piotra, który w sytuacji krytycznej „śpi” Benedykt XVI zauważył, że oznacza ona spokój i zaufanie.

TŁUMACZENIE:

"Ufa on Bogu, wie, że jest otoczony solidarnością i modlitwą swoich współbraci i całkowicie powierza siebie w ręce Pana. Taka powinna być nasza modlitwa: wytrwała, solidarna z innymi, naznaczona pełną ufnością wobec Boga, który zna nasze serca i troszczy się o nas tak bardzo, że - jak powiada Jezus - „U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się!”.”

Podsumowując swą katechezę Ojciec Święty podkreślił, że epizod uwolnienia Piotra ma charakter uniwersalny, gdyż Kościół i każdy z nas, przechodzi noc próby, ale wspiera nas nieustanne czuwanie modlitewne. Zaznaczył, że wydarzenie Piotra ukazuje siłę modlitwy, dzięki której Pan „uwalnia nas z okowów, prowadzi nas, abyśmy mogli przejść każdą noc uwięzienia, która mogłaby dręczyć nasze serce, daje nam pogodę serca, aby stawić czoła życiowym trudnościom, w tym odrzucenia, oporu, prześladowania”.

Nawiązując do obchodzonego wczoraj (8 maja) wspomnienia św. Stanisława patrona Polski, papież polecił jego wstawiennictwu polskie rodziny i cały nasz Kraj. Benedykt XVI mówił dziś (9 maja) o tym zwracając się do pielgrzymów z Polski podczas audiencji ogólnej w Watykanie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama