Nowe statuty Caritas Internationalis

Dekret wprowadzający nowe statuty i regulamin wewnętrzny Caritas Internationalis wydał watykański sekretarz stanu.

Dokument wprowadza pewne uściślenia i zmiany prawne w tej federacji zrzeszającej obecnie 162 Caritas krajowe, a powstałej w 1950 r. Dekret kard. Tarcisio Bertone, zatwierdzony 27 kwietnia przez Papieża, wchodzi w życie z chwilą publikacji. Jest uzupełnieniem dokumentu Durante l’Ultima Cena – „Podczas Ostatniej Wieczerzy”, którym Jan Paweł II w 2004 r. nadał Caritas Internationalis publiczną, kanoniczną osobowość prawną. Interpretuje dyspozycje papieskiego dokumentu sprzed ośmiu lat, dostosowując wszystkie aspekty działalności tej międzynarodowej federacji kościelnych organizacji charytatywnych do jej szczególnego związku ze Stolicą Apostolską.

Znajduje to wyraz przede wszystkim w kompetencjach, jakie wobec Caritas Internationalis ma Papieska Rada „Cor Unum”. Watykańska dykasteria charytatywna musi zatwierdzać już przed wydaniem, wszystkie jej teksty o charakterze doktrynalnym czy moralnym. Przedstawiciele czy delegaci „Cor Unum” mają uczestniczyć w obradach jej organów. Dykasteria będzie mianować dla Caritas Internationalis, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego, specjalnego asystenta kościelnego, o którym Durante l’Ultima Cena wprawdzie wspomina, ale nie precyzuje jego zadań i funkcji. Ponadto, co jest nowością, powstanie Komisja Asystencji złożona z trzech ekspertów mianowanych przez Papieża.

Z jego nominacji będzie też trzech członków zarządu Caritas Internationalis, podczas gdy większość z nich pochodzić będzie, jak dotychczas, z wyboru dokonanego przez organizacje krajowe. Papieska Rada „Cor Unum” przedkładać też będzie Ojcu Świętemu do zatwierdzenia kandydatury przewodniczącego i sekretarza generalnego międzynarodowej Caritas, co przewidywał już dokument Jana Pawła II, a także, co stanowi nowość, jej skarbnika. Dykasteria ma również zatwierdzać jej budżet i porozumienia z organizacjami pozarządowymi, zaś z rządami czy organizacjami międzynarodowymi – Sekretariat Stanu. Oczywiście w przypadku poważnych zagrożeń humanitarnych Caritas Internationalis może je zawierać natychmiast na miejscu, dopiero później, gdy tylko stanie się to możliwe, komunikując je Stolicy Apostolskiej.

O znaczenie nowego dokumentu zapytaliśmy szefa watykańskiej dykasterii charytatywnej, kard. Roberta Saraha. „Nowe statuty mają na celu doprecyzować dokument Jana Pawła II Durante l’Ultima Cena z 2004 r. Z jednej strony dotyczy to roli Papieskiej Rady „Cor Unum”. Wyjaśniono bardziej jej kompetencje, zarówno gdy chodzi o aspekty wewnętrzne działalności instytucjonalnej Caritas Internationalis, jak i o zatwierdzanie jej tekstów o treści doktrynalnej czy moralnej. Ale chodzi tu nie tylko o relacje z tą watykańską dykasterią. Te nowe statuty pomogą równocześnie bardziej skutecznie wyrażać kościelną misję Caritas Internationalis oraz komunię wiary i miłości w interwencjach humanitarnych” – powiedział kard. Sarah.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama