Kościół wzywa do dialogu politycznego

Do podjęcia między różnymi siłami politycznymi w Paragwaju dialogu, który umocniłby instytucję państwa, wezwali biskupi tego kraju w specjalnym dokumencie.

Głos hierarchów jest wynikiem konfliktu, jaki powstał wokół interpretacji zapisów paragwajskiej konstytucji. Dotyczy on zwłaszcza tych instytucji państwowych, które powinny bezwzględnie szanować i wypełniać postanowienia ustawy zasadniczej.

Konferencja Episkopatu Paragwaju wzywa sprawujących władzę, przedstawicieli instytucji państwowych, jak również liderów partii politycznych, do podjęcia wspólnych rozmów. Taka płaszczyzna dialogu miałaby przede wszystkim objąć zasady przestrzegania konstytucji i pozostałego prawodawstwa, a w konsekwencji wzmocnić autorytet państwa prawa. Debacie winna przyświecać wola znalezienia takiego konsensusu, którego priorytetem byłoby dobro wspólne Paragwajczyków.

Hierarchowie przypominają także kluczowe sformułowania katolickiej nauki społecznej. W państwie demokratycznym, w którym decyzje podejmuje się zwykle większością głosów przedstawicieli wybranych w powszechnych wyborach, sprawujący władzę mają obowiązek promować nade wszystko dobro wspólne kraju. Nie oznacza to nigdy zabezpieczania interesów większości, ale dbanie o potrzeby wszystkich członków wspólnoty narodowej – przypominają paragwajscy biskupi.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama