Potrzebni Kościołowi warszawskiemu

Jesteście potrzebni Kościołowi warszawskiemu do tego, by prowadzić nową ewangelizację - mówił kard. Kazimierz Nycz 23 kwietnia w Świątyni Opatrzności Bożej podczas Mszy św. inaugurującej II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Składające się na niego spotkania potrwają do 28 kwietnia w wybranych stołecznych kościołach, a cały Kongres wpisuje się w europejski program „Misja miast - ewangelizacja Warszawy”.

Msza św. inaugurująca Kongres sprawowana była w Panteonie Wielkich Polaków. W homilii kard. Nycz mówił o tym, co jest najważniejsze w byciu chrześcijaninem – o tym, że należy przede wszystkim głosić apel o wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, tak jak to czynili apostołowie.

„Wiara nie jest tylko źródłem naszych ludzkich zabiegów i starań, wiara jest łaską, na którą człowiek musi się otworzyć” – tłumaczył metropolita warszawski. - Wiara jest najważniejsza, wszystko inne, w tym zaangażowanie społeczne i działanie na rzecz potrzebujących - jest ważne, o ile wynika z wiary, „z przylgnięcia do Chrystusa” – mówił kaznodzieja. – Taki był Kościół pierwotny, trzeba aby taki był też Kościół dziś – dodawał.

Dalej wyjaśniał, powołując się na słowa papieża Benedykta XVI, że chrześcijaństwo polega na nieustannym ukazywaniu osobistego świadectwa wiary oraz świadectwa wspólnoty, którą się tworzy. Nawiązał przy tym do zakończonego wczoraj tygodnia misyjnego akcji ewangelizacyjnej „Misja Warszawy”, w którą zaangażowały się niemal wszystkie wspólnoty katolickie działające w stolicy oraz ok. 60 parafii.

„Powiedziałem na zakończenie: cóż byśmy mogli robić w Kościele bez ruchów, wspólnot, grup ewangelizacyjnych i ewangelizujących? W tę rocznicę Akcji Katolickiej chciałem te słowa odnieść także do was – zwrócił się do Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. – Jesteście potrzebni Kościołowi warszawskiemu – podkreślił.

Akcja Katolicka jest tak jak inne stowarzyszenia powołana do zaangażowania się w nową ewangelizację, do której wzywa papież - tak, aby nie stracić tego, co niesie ze sobą katolicyzm masowy, a równocześnie ciągle ten katolicyzm pogłębiać”. – Co zrobić, aby Kościół ożywał tam, gdzie ludzie przestali chodzić do kościoła? Jest wiele takich krajów, w Europie także – tam wszędzie są potrzebne kreatywne grupy ewangelizacyjne, modlące się, przeżywające wiarę, dające ludziom możliwość przeżywania wspólnoty – powiedział kard. Nycz.

Okazją do zwołania Kongresu AK Archidiecezji Warszawskiej jest przypadająca 1 marca 15. rocznica powołania przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej i Parafialnych Asystentów Kościelnych. Kongres jest także okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz do refleksji nad kondycją naszego stowarzyszenia i określenia konkretnych planów na najbliższą przyszłość - wyjaśnia Elżbieta Olejnik, prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Kongres wpisuje się w europejski program „Misja miast - ewangelizacja Warszawy”. - Przed nami kolejne lata realizowania w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną ogólnego celu apostolskiego Kościoła jakim jest ewangelizacja, uświęcenie, chrześcijańska formacja sumień oraz ożywienie duchem chrześcijańskim wszystkich dziedzin życia rodzinnego, społecznego, kulturalnego i politycznego - dodaje Olejnik.

Zdaniem prezes Zarządu AK AW, „w trudnym czasie zmasowanych ataków na Kościół w Polsce nie może zabraknąć głosu i wzmożonego przeciwdziałania świadomych i oddanych Bogu katolików świeckich, członków Akcji Katolickiej, dla których ta sytuacja stanowi wyzwanie i otwiera możliwość dynamicznego włączenia się w pracę na rzecz nowej ewangelizacji”.

Spotkania kongresowe zaplanowano w sześciu kościołach, a odbywać się one będą codziennie do 28 kwietnia. Uczestnikami spotkań będą członkowie 82 Parafialnych Oddziałów AK. Do udziału zostali zaproszeni wszyscy asystenci kościelni Akcji oraz dotychczasowi asystenci diecezjalni AK Archidiecezji Warszawskiej. Pierwszego dnia wykład pt. "Eklezjalność Akcji Katolickiej wygłosił ks. prof. Tadeusz Borutka, kościelny asystent AK w diecezji bielsko-żywieckiej, dyrektor Instytutu Teologicznego im św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Każdego dnia o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św., następnie uczestnicy wysłuchają wykładu, po którym przewidziana jest dyskusja. - Taka formuła daje możliwość uczestnictwa w zaplanowanych uroczystościach nie tylko członkom Akcji Katolickiej, ale również osobom nie związanym z naszym Stowarzyszeniem, a zainteresowanym proponowanymi tematami wykładów - uważa Elżbieta Olejnik.

Akcja Katolicka to najliczniejsza organizacja katolików świeckich w Polsce. Liczy ponad 25 tys. członków, działa w 39 diecezjach. Do najważniejszych zadań AK należy m.in. pogłębianie formacji chrześcijańskiej, działalność charytatywna, prowadzenie poradnictwa rodzinnego, organizacja pielgrzymek, prowadzenie świetlic i bibliotek oraz sklepików parafialnych. AK wspiera misje w krajach Trzeciego Świata oraz katolickie środowiska polonijne w krajach Europy Wschodniej. Stowarzyszenie współpracuje z innymi ruchami katolickimi w kraju oraz z władzami samorządowymi. Wśród członków Akcji Katolickiej jest 14 parlamentarzystów, w tym jeden senator. Prezesem Zarządu Krajowego AK jest Halina Szydełko. Reprezentuje ona Akcję Katolicką w Polsce w Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej (FIAC).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg