Jubileusz Eucharystyczny w Orvieto

We włoskiej diecezji Orvieto-Todi odbędzie się Nadzwyczajny Jubileusz Eucharystyczny. Upamiętni on 750. rocznicę cudu eucharystycznego w Bolsenie z 1263 r. i bulli papieża Urbana IV „Transiturus” z 1264 r., nakazującej obchodzenie w całym Kościele święta Bożego Ciała.

Jubileusz rozpocznie się w styczniu 2013 r. otwarciem tzw. drzwi świętych (otwieranych jedynie na czas obchodów) bazylik w Orvieto i Bolsenie i potrwają do listopada 2014 r. Lokalni wierni i pielgrzymi będą mogli w tym czasie uzyskać odpust zupełny, tak jak podczas innych lat jubileuszowych.

Decyzją Benedykta XVI Penitencjaria Apostolska udzieliła ordynariuszowi diecezji Orvieto-Todi lub innemu kardynałowi lub biskupowi, który będzie przewodniczył uroczystościom otwarcia i zamknięcia drzwi świętych, prawa do udzielenia uroczystego papieskiego błogosławieństwa i związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

W 1263 r. w miasteczku Bolsena, pielgrzymujący do Rzymu ks. Piotr z Pragi odprawiał Eucharystię. W trakcie jej sprawowania naszły go wątpliwości co do realnej obecności Pana Jezusa. Wówczas Hostia, którą w tym momencie unosił do góry, zaczerwieniła się i zaczęła z niej spływać krew. Duchowny położył Ciało Chrystusa na korporale. Wkrótce udał się do położonego obok Bolseno Orvieto, gdzie w tym czasie przebywał Urban IV. Papież uznał, iż miał miejsce cud eucharystyczny i polecił przenieść zakrwawiony korporał do katedry w Orvieto. Wydarzenie to przyczyniło się do rozszerzenia na cały Kościół obchodów Święta Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, dotychczas znanego jedynie w diecezji Liège (od 1246 r.) i w Niemczech (od 1252 r.).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg