Redemptoryści o karze dla Radia Maryja

Warszawska Prowincja Redemptorystów wydała oświadczenie w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącej ukarania nadawcy za tzw. ukrytą reklamę w Radiu Maryja. Podajemy tekst oświadczenia:

"Oświadczenie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów – nadawcy Radia Maryja w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 4/2012 z 30 marca 2012 r. dotyczącej ukarania nadawcy za tzw. ukrytą reklamę w Radiu Maryja.

Nadawca, działając zgodnie z prawem, nie chce być traktowany ulgowo, ale też nie zgadza się na stwarzanie przez organ nadzorujący szczególnie uciążliwych warunków działalności.

Od kilku miesięcy ma miejsce ożywiony dialog w formie wymiany pism między KRRiT i nadawcą, który miał na celu ustalenie, czy działalność nadawcy rzeczywiście naruszała przepisy odnoszące się do tzw. ukrytej reklamy.

Decyzja ta jest zaskoczeniem dla nadawcy, gdyż Przewodniczący KRRiT nie rozpatrując wniosków dowodowych zgłoszonych przez pełnomocników koncesjonariusza wydał rozstrzygnięcie, co należy uznać za rażące naruszenie norm postępowania.

W uzasadnieniu decyzji nie wyjaśniono, jaki konkretnie skutek reklamowy nastąpił w efekcie wyemitowania przedmiotowych przekazów. Samo stwierdzenie, że skutek taki jest „oczywisty”, nie spełnia nawet minimalnych standardów wydawania rozstrzygnięć administracyjnych w demokratycznym państwie prawnym. Nadawca odwoła się od tej decyzji.

O. Piotr Chyła CSsR

rzecznik prasowy Prowincji"

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama