Czas gigantów

„Ojcowie Kościoła – mistrzowie wiary” – taki będzie temat tegorocznych kazań wielkopostnych kaznodziei Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessy. Włoski kapucyn wygłosi swe cztery kazania w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie w piątki: 9, 16, 23 i 30 marca o godz. 9.00. Wśród słuchaczy będzie papież Benedykt XVI.

Myślą przewodnią w przedstawieniu „gigantów wiary” będzie werset w Listu do Hebrajczyków (13, 7): „Pamiętajcie o swych przełożonych (...) i (...) naśladujcie ich wiarę”. W ramach przygotowań do Roku Wiary, który będzie obchodzony w całym Kościele od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., o. Cantalamessa chce w swych kazaniach zaproponować „przywrócenie świeżości naszej wierze, dzięki odnowionemu kontaktowi z «gigantami wiary» z przeszłości”.

- Za każdym razem staniemy się uczniami jednego z „czterech wielkich doktorów Kościoła Wschodniego: Atanazego, Bazylego, Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy, aby zobaczyć to, co każdy z nich mówi nam dzisiaj na temat dogmatu, w którym był mistrzem, a więc odpowiednio: boskości Chrystusa, Ducha Świętego, Trójcy i poznania Boga – zapowiada kaznodzieja Domu Papieskiego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg