Wyznaniowe komisje majątkowe do likwidacji

Rząd chce na drodze nowelizacji odpowiednich ustaw rozwiązać komisje regulujące zwrot mienia zagrabionego w PRL Kościołom i związkom wyznaniowym

Do Komisji Regulacyjnej ds. Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wpłynęło 1200 wniosków. Do końca stycznia 2010 rozpatrzono 916 z nich. Komisja przywróciła własność nieruchomości i nieodpłatnie przyznała własność nieruchomości na rzecz osób prawnych tego Kościoła 385 ha nieruchomości niezabudowanych oraz 43,7 ha nieruchomości zabudowanych. Ponadto wypłacono rekompensaty pieniężne w wysokości 1,4 mln zł.

Z informacji przekazanych przez Komisję Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich wynika, że do komisji zostało złożonych 5504 wnioski. Zakończonych całkowicie lub częściowo zostało ok. 1930 postępowań. Ugody zawarte przed komisją przewidziały rekompensatę w wysokości ok. 26,8 mln zł. Wnioskodawcom przyznano ponadto odszkodowania w kwocie ok. 27 mln zł.

Międzykościelna Komisja Regulacyjna, rozpatrująca wnioski pozostałych Kościołów i związków wyznaniowych, rozpoczęła działalność w 2000 r.

Na 12 wniosków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP zakończono 2 postępowania, w tym przekazano jedną nieruchomość o powierzchni 766 m2. Rozpatrywanych jest dalszych 10 wniosków.

Na 78 wniosków Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP zakończono 27 postępowań, w tym przekazano 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 5198 m2, 1 lokal mieszkalny o powierzchni 86,3 m2. Ok. 50 wniosków jest w toku.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP złożył 30 wniosków, z czego zakończono 26 postępowań, w tym przekazano 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 3 496 m2, 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 510,17 m2. Rozpatrywane są 4 wnioski.

Muzułmański Związek Religijny w RP złożył 3 wnioski. Zakończono 2 postępowania, w tym przekazano 1 odszkodowanie w wysokości 86 tys. 310 zł.

Kościół Zielonoświątkowy w RP: zakończono postępowania w obydwu złożonych wnioskach, przekazano jedną nieruchomość (767 m2).

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP: na 17 złożonych wniosków zakończono 5 postępowań, przekazano 4 nieruchomości (13 602 m2).

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas powiedział w rozmowie z KAI, że postępowania poszczególnych komisji majątkowych są nadal na różnym etapie, a Kościoły działają w tej sferze autonomicznie, dlatego PRE na razie oficjalnie nie ustosunkuje się do tej sprawy. Niewykluczone jednak, że w najbliższym czasie kwestia rozwiązania komisji majątkowych będzie tematem spotkania przedstawicieli wyznań zrzeszonych w Radzie i wydania ewentualnego oświadczenia.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama