Formacja kapłańska uczy wierności

Św. Agnieszkę jako przykład przyjaźni z Chrystusem i ewangelicznego świadectwa wskazał Papież wychowankom kolegium Capranica.

Spotkał się z nimi tradycyjnie w przeddzień jutrzejszego wspomnienia liturgicznego tej młodej dziewicy i męczennicy z przełomu III i IV wieku. Jest ona patronką tego najstarszego z rzymskich seminariów, liczącego sobie 555 lat.

„Również formacja kapłańska wymaga prawości, całkowitego oddania, ascezy, stałości i heroicznej wierności we wszystkich aspektach – mówił Papież. – U podstaw musi być autentyczne życie duchowe, ożywiane intensywną relacją z Bogiem na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej, ze szczególną troską o celebracje liturgiczne i uczęszczanie do sakramentów. Życie kapłańskie wymaga dążenia coraz bardziej do świętości, wyraźnego poczucia Kościoła (sensus Ecclesiae) i otwarcia na braterstwo bez stronniczości ani wykluczania nikogo. Do drogi świętości prezbitera należy też wypracowywanie z Bożą pomocą własnej inteligencji i zaangażowania, prawdziwej i rzetelnej kultury osobistej, będącej owocem gorliwych i wytrwałych starań. Wiara ma swój wymiar intelektualny i racjonalny, który jest dla niej istotny. Dla seminarzysty i młodego księdza odbywającego studia akademickie chodzi o przyswajanie sobie owej syntezy wiary i rozumu, jaka jest właściwa chrześcijaństwu”.

Benedykt XVI podkreślił, że Kościół wiele oczekuje od młodych kapłanów, gdy chodzi o ich pracę ewangelizacyjną, a zwłaszcza udział w nowej ewangelizacji.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BENEDYKT XVI

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg