Papież: Dziewictwo dotyczy każdego

Dziewictwo Maryi, choć jedyne i niepowtarzalne, w swym wymiarze duchowym dotyczy każdego chrześcijanina - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 18 grudnia na Placu św. Piotra w Watykanie.

Po ich wygłoszeniu odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu i słuchającym i go za pośrednictwem mediów modlitwę maryjną i udzielił im błogosławieństwa apostolskiego. Następnie pozdrowił wszystkich w różnych językach, m.in. po polsku.

Drodzy bracia i siostry,

W tę czwartą i ostatnią niedzielę Adwentu liturgia przedstawia nam w tym roku opowieść o Zwiastowaniu Anielskim Maryi. Rozważając wspaniałą ikonę Maryi Panny w chwili, gdy otrzymuje Ona boskie przesłanie i odpowiada na nie, zostajemy wewnętrznie oświeceni przez światło prawdy, które ciągle na nowo promieniuje z tej tajemnicy. Szczególnie pragnąłbym się przez chwilę zatrzymać na znaczeniu dziewictwa Maryi, na fakcie, że poczęła Ona Jezusa, pozostając dziewicą.

W tle wydarzenia z Nazaretu jest proroctwo Izajasza. „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14). Ta dawna obietnica znalazła niezwykłe spełnienie we Wcieleniu Syna Bożego. Nie tylko bowiem Maryja Panna poczęła, ale uczyniła to za sprawą Ducha Świętego, to znaczy samego Boga. Byt ludzki, który zaczyna żyć w Jej łonie, otrzymuje ciało z Maryi, ale Jego istnienie pochodzi całkowicie od Boga. Jest w pełni człowiekiem, uczynionym z ziemi – by użyć symboliki biblijnej – ale pochodzi z wysoka, z Nieba. Fakt, że Maryja poczyna, pozostając dziewicą, jest zatem istotny dla poznania Jezusa i dla naszej wiary, świadczy bowiem o tym, że inicjatywa wyszła od Boga i przede wszystkim objawia, kim jest poczęty. Jak mówi Ewangelia: „Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35). W tym sensie dziewictwo Maryi i bóstwo Jezusa gwarantują się nawzajem.

Dlatego właśnie tak ważne jest to jedyne pytanie, które Maryja, „bardzo zmieszana”, kieruje do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1, 34). W swojej prostocie Maryja jest niezwykle mądra: nie wątpi w moc Boga, ale pragnie lepiej zrozumieć Jego wolę, aby całkowicie się jej podporządkować. Tajemnica ta nieskończenie przewyższa Maryję, a jednak zajmuje Ona doskonale wyznaczone jej miejsce w samym jej centrum. Jej serce i umysł są w pełni pokorne i właśnie ze względu na Jej szczególną pokorę Bóg oczekuje „tak” od tej dziewczyny, aby spełnić swój plan. Szanuje Jej godność i wolność. „Tak” Maryi zakłada zarazem dziewictwo i macierzyństwo, i pragnie, aby wszystko w Niej zmierzało do chwały Boga i aby Syn, który się z niej narodzi, mógł być całkowicie darem łaski.

Drodzy przyjaciele, dziewictwo Maryi jest jedyne i niepowtarzalne, ale jego znaczenie duchowe dotyczy każdego chrześcijanina. Jest ono w istocie związane z wiarą: ten bowiem, kto głęboko ufa w miłość Boga, przyjmuje do siebie Jezusa, Jego boskie życie, przez działanie Ducha Świętego. To właśnie stanowi tajemnicę Bożego Narodzenia! Życzę wszystkim wam, abyście przeżyli je z wewnętrzną radością.

Po wygłoszeniu rozważań i odmówieniu z wiernymi modlitwy maryjnej Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich w różnych językach, w tym także po polsku. Najpierw jednak po włosku przypomniał, że wczoraj w Madrycie ogłoszono błogosławionymi 22 oblatów Maryi Niepokalanej i jednego świeckiego – zamordowanych [w 1936 r.] w Hiszpanii „tylko dlatego, że byli gorliwymi świadkami Ewangelii”. Dodał, że „z radością za ich beatyfikację łączy się nadzieja, że ich ofiara przyniesie jeszcze wiele owoców nawrócenia i pojednania”.

Papież zapewnił również o swej duchowej i modlitewnej bliskości ludność południa Filipin, doświadczoną przez gwałtowną burzę tropikalną. „Modlę się za ofiary, w większości dzieci, w intencji pozbawionych dachu nad głową i licznych zaginionych” – powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama