List społeczny Episkopatu prawdopodobnie w marcu

Prace na dokumentem społecznym Episkopatu Polski są już bardzo zaawansowane – informuje bp Józef Kupny, stojący na czele Rady ds. Społecznych KEP. Pełna wersja dokumentu zostanie przedstawiona podczas marcowego, plenarnego spotkania biskupów.

- Głos Episkopatu w sprawach społecznych jest niezbędny. Tym bardziej w sytuacji gwałtownych zmian, jakie zachodzą w Polsce – mówi bp Kupny.

List społeczny nosić będzie tytuł: „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Złoży się nań kilka zasadniczych rozdziałów. Pierwszy poświęcony będzie promocji integralnego obrazu człowieka Wiele miejsca zostanie poświęcone rodzinie - jako podstawowej instytucji społecznej - która winna być otaczana szczególna troską, a jej prawa nie mogą być ograniczane.

Biskupi skupią się także na analizie obecnej sytuacji gospodarczej. Towarzyszyć temu będzie apel o respekt dla wartości etycznych w dziedzinie ekonomii oraz finansów. Autorzy listu będą wykazywać, że luka w tym zakresie prowadzi do nieuchronnego kryzysu. List będzie nawiązywać także do pojęcia „nowej ekonomii”, o której jest mowa m. in. w encyklice społecznej Benedykta XVI. Chodzi tu o wprowadzenie w stosunki rynkowe zasady większej bezinteresowności, co określane jest mianem „logiki daru”.

Wiele miejsca zajmie analiza stosunków miedzy pracodawcami a pracownikami w duchu zasady sprawiedliwości.

Biskupi apelować będą o przestrzeganie etycznych standardów w życiu politycznym. Przypomną, że zgodnie z katolicką nauką społeczną polityk winien kierować się prawym sumieniem i cnotami: roztropności, męstwa, umiaru, sprawiedliwości i prawdy.

Paterze Kościoła zaapelują przy okazji o większe zaangażowanie społecznie i polityczne ze strony chrześcijan. Przypomną, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego, chociaż formy tego udziału i płaszczyzny, na jakich się on dokonuje, mogą być bardzo różne.

Będzie też mowa o prawie Kościoła do udziału w przestrzeni życia publicznego. W zdecydowany sposób przypomnimy, że każdy wierzący ma prawo do wyznawania religii, nie tylko indywidualnie ale i zbiorowo, nie tylko prywatnie ale i publicznie.

Osobny rozdział poświęcony będzie emigracji i licznym problemom dla rodziny, jak i tożsamości religijnej, wynikającej z tego, masowego obecnie zjawiska.

Na zakończenie poruszona zostanie problematyka etycznych standardów, jakie obowiązywać winny właścicieli i pracowników środków społecznego przekazu.

List wydany zostanie w formie kilkudziesięciostronicowej broszury.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama